4.7 Un gând de încheiere -St4  Mila şi dreptatea în cărţile Psalmii şi Proverbele

Views

Claudia & Mihail Butoiu 4.7 Un gând de încheiere (st4 Mila şi dreptatea în cărţile Psalmii şi Proverbele)

Vineri, 26 iulie – Un gând de încheiere

„Psalmii lui David trec … de la adâncimile recunoaşterii vinovăţiei personale şi osândirii de sine până la credinţa cea mai vie şi legătura cea mai strânsă cu Dumnezeu. … Din toate asigurările cuprinse în Cuvântul Său, aceasta este una dintre mărturiile cele mai vii despre credincioşia, dreptatea şi îndurarea legământului lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 754

Despre înţelepciunea din cartea Proverbele: „Acestea sunt principii de care ţine bunăstarea societăţii, atât a asociaţiilor laice, cât şi a celor religioase. Ele păstrează în siguranţă proprietatea şi viaţa. Pentru tot ce face să fie posibile încrederea şi cooperarea, lumea este datoare Legii lui Dumnezeu, aşa cum este dată în Cuvântul Său şi cum o găsim adesea în inimile oamenilor, într-o măsură destul de redusă, fiind aproape ştearsă.” – Ellen G. White, Educaţie, p. 137

Rezumat: Psalmii şi Proverbele sunt două cărţi care se concentrează pe credincioşia dovedită în experienţe dificile şi încercări. Ele prezintă viziunea lui Dumnezeu pentru societate şi preocuparea Lui pentru cei săraci şi asupriţi. Strigătele din cartea Psalmii şi înţelepciunea din Proverbele ne spun că Dumnezeu vede şi va interveni pentru a-i proteja. Dacă aceasta este preocuparea Sa, ar trebui să fie şi preocuparea noastră.

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, capitolul 73 „Ultimii ani ai lui David”; C.S. Lewis, Meditaţii la Psalmi, capitolul „Judecata în Psalmi”.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

 

4.7 Un gând de încheiere -St4 Mila şi dreptatea în cărţile Psalmii şi Proverbele

About The Author
-