4.7 Un gând de încheiere – st4 Din cuptor la palat

Views


Gabriel Radu 4.7 Un gând de încheiere (st4 Din cuptor la palat)

„Învăţăturile care trebuie scoase din experienţele tinerilor evrei de pe câmpia Dura sunt importante. În zilele noastre, multor slujitori ai lui Dumnezeu, cu toate că nu sunt răufăcători, le va fi dat să sufere umilinţe şi abuzuri din mâinile acelora care, inspiraţi de Satana, sunt plini de invidie şi fanatism religios. Mânia omului va fi trezită îndeosebi împotriva acelora care sfinţesc Sabatul poruncii a patra şi, în cele din urmă, un decret universal îi va denunţa pe aceştia ca meritând moartea.

Timpul de suferinţă care stă înaintea poporului lui Dumnezeu va cere o credinţă care să nu se clatine. Copiii Săi trebuie să facă cunoscut că singurul obiect al închinării lor este El şi că niciun motiv, nici chiar ameninţarea cu moartea, nu-i poate determina să facă nici cea mai mică concesie închinării false, Pentru inima credincioasă, poruncile oamenilor mărginiţi şi păcătoşi se vor prăbuşi fără însemnătate în faţa Cuvântului veşnicului Dumnezeu. Adevărul va fi ascultat chiar dacă preţul ar fi închisoarea, exilul sau moartea.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, pp. 512-513

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Iov 20-26
1. Despre cine spune Iov că li se întâmplă să „li se stingă candela”?
2. Ce anume şi cu ce scop i s-a sugerat lui Iov să arunce în ţărână şi în prundul pâraielor?
3. Ce spunea Iov că face Dumnezeu pentru cei silnici, când ei nu mai trag nădejde de viaţă?
4. Despre ce spunea Iov că „numai adierea lor uşoară ajunge până la noi”?

Evanghelizare, secţiunea 5, subcapitolul „Evitarea organizării excesive”
5. Din ce cauză înaintarea adevărului devine de zece ori mai grea decât este în realitate?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

4.7 Un gând de încheiere – st4 Din cuptor la palat

Despre autor
-