Views

Elena Monica Cîrtog & Emanuel Grecu „4.6 Semnificaţia Cincizecimii (st4 Întronarea Mielului)”

Joi, 24 ianuarie – Semnificaţia Cincizecimii

Apocalipsa 5 descrie unul dintre evenimentele decisive din istoria planului de mântuire: intrarea lui Hristos în sanctuarul ceresc ca împărat şi Mare-Preot, pentru lucrarea Sa de după răstignire. Ocupându-Şi locul pe tronul ceresc la dreapta Tatălui (Evrei 12:2; vezi şi Apocalipsa 3:21), El duce la bun sfârşit planul de mântuire. în acelaşi timp, El mijloceşte pentru noi în sanctuarul ceresc şi ne asigură intrarea liberă la Dumnezeu şi iertarea păcatelor.

7. Ce importanţă avea înălţarea lui Hristos la cer pentru coborârea Duhului Sfânt? De ce nu a coborât Duhul asupra ucenicilor înainte ca Isus să fie proslăvit? Faptele 2:32-36; Ioan 7:39

Înălţarea lui Hristos în sanctuarul ceresc a fost urmată de coborârea Duhul Sfânt asupra ucenicilor. Apocalipsa 5:6 menţionează că cele şapte Duhuri sunt „trimise în tot pământul”. Numărul şapte denotă lucrarea Duhului Sfânt în lume în totalitatea ei. Până la acest moment, Duhul Sfânt apare de obicei înaintea tronului (vezi Apocalipsa 1:4; 4:5), însă, odată cu întronarea lui Hristos, El este trimis pe pământ. Trimiterea aceasta este legată de o nouă etapă a lucrării lui Hristos, aceea de după Calvar. Ea era semnul că Isus Se înfăţişase înaintea Tatălui şi că jertfa Sa în favoarea oamenilor fusese acceptată.

„Înălţarea lui Isus la cer a fost semnalul că urmaşii Lui aveau să primească binecuvântata făgăduinţă. (…) Când a trecut prin porţile cerului, Hristos a fost întronat în timp ce îngerii care-L înconjurau I se închinau. De îndată ce această ceremonie s-a încheiat, Duhul Sfânt a coborât asupra ucenicilor în torente bogate şi Hristos a fost cu adevărat proslăvit, chiar cu slava pe care o avusese la Tatăl din veşnicie. Revărsarea Duhului Sfânt din Ziua Cincizecimii a fost comunicarea din partea Cerului că întronarea Mântuitorului a avut Ioc. Potrivit făgăduinţei Sale, El a trimis din ceruri Duhul Sfânt asupra urmaşilor Săi, ca un semn că El a primit, ca Preot şi împărat, toată puterea în cer şi pe pământ şi că El era Cel Uns peste poporul Său” (Ellen G. White, Faptele apostolilor, ed. 2014, p. 30).

Citeşte Evrei 4:16 si 8:1. Cum te simţi la gândul că Isus stă pe tronul ceresc ca Împărat şi Preot al nostru? Ce influenţă are acest adevăr asupra atitudinii tale faţă de diversele situaţii prin care treci şi asupra atitudinii tale faţă de viitor?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/intronarea-mielului/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

4.6 Semnificaţia Cincizecimii (st4 Întronarea Mielului)

Despre autor
-