Views

Daniela Măgureanu & Flavius Martinescu „4.5 Asigurarea mântuirii (st4 Mântuirea şi timpul sfârşitului)”

Miercuri, 25 aprilie – Asigurarea mântuirii

Poate că unii creştini, chiar şi adventişti, s-ar putea întreba dacă vor fi mântuiţi. Ei nu sunt convinşi şi îşi doresc foarte mult să ştie care le va fi destinul. Îşi dau toate silinţele să fie oameni buni şi sunt conştienţi că sunt totuşi păcătoşi. Privesc la ei înşişi şi nu găsesc niciun motiv de încurajare pentru a continua călătoria creştină.

Când vedem discrepanţa enormă dintre caracterul lui Isus şi caracterul nostru şi când citim texte precum: „… strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află” (Matei 7:14), cine dintre noi nu are momente în care se întreabă dacă a aflat într-adevăr această cale?

Ca să fim pregătiţi pentru timpul sfârşitului, trebuie să avem o relaţie sigură cu Dumnezeu în momentul de faţă. Noi putem să ne bucurăm încă de pe acum de realitatea mântuirii, pentru că suntem siguri de împlinirea făgăduinţelor Lui. După cum am văzut deja, Dumnezeirea lucrează pentru noi. Avem toate motivele să credem că vom fi mântuiţi.

4. Ce speranţă şi ce asigurare găsim în textele de mai jos cu privire la mântuire şi la tot ce a făcut şi a promis Dumnezeu că va face pentru noi? Psalmii 91:15,16, Ioel 2:31,32, Ioan 10:28, Romani 10:9-13, 1 Ioan 5:11-13

Noi am primit chemarea, ba chiar porunca, de a duce o viaţă sfântă, însă viaţa sfântă este rodul, urmarea mântuirii prin Hristos şi nu mijlocul de a obţine mântuirea. Ni se cere să fim credincioşi, chiar până la moarte, şi să ne bizuim tot timpul pe Hristos, singura noastră speranţă. În zilele din urmă, poporul lui Dumnezeu va fi găsit credincios şi ascultător, iar credincioşia şi ascultarea aceasta se bazează pe dragostea faţă de Dumnezeu.

http://www.7adventist.com/studiu/mantuirea-si-timpul-sfarsitului/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

4.5 Asigurarea mântuirii (st4 Mântuirea şi timpul sfârşitului)

Despre autor
-