4.5 „A umbla cu Dumnezeu” – St4  Mila şi dreptatea în cărţile Psalmii şi Proverbele

Views

Claudia & Mihail Butoiu 4.5 „A umbla cu Dumnezeu” (st4 Mila şi dreptatea în cărţile Psalmii şi Proverbele)

Miercuri, 24 iulie – „A umbla cu Dumnezeu”

Pe măsură ce ne apropiem de sfârşitul cărţii Psalmii, strigătele de laudă sunt tot mai puternice. Ultimii cinci psalmi încep cu porunca simplă şi directă: „Lăudaţi pe Domnul!”, iar Psalmul 146 se concentrează în mod special asupra preocupării lui Dumnezeu pentru cei săraci şi asupriţi ca motiv principal al acestor laude.

4. Ce mesaj găsim în Psalmul 146, în special în versetele 5-9?

Cu aceeaşi certitudine cu care scrie că Dumnezeu este Creatorul acestei lumi (vers. 6), acest psalm descrie lucrarea continuă a lui Dumnezeu în această lume ca judecător, ocrotitor, eliberator, vindecător, ajutor şi apărător – toate acestea fiind concentrate asupra oamenilor care au în mod special nevoie de acest ajutor. Este o prezentare plină de inspiraţie a ceea ce Dumnezeu face şi doreşte să facă în vieţile noastre, în societate şi în lumea noastră.

Uneori ne gândim să ne îngrijim de cei în nevoie pentru că Dumnezeu ne-a spus să facem astfel. Dar Psalmul 146 spune că Dumnezeu deja face acest lucru, şi noi suntem invitaţi să ne alăturăm Lui. Când facem eforturi împotriva sărăciei, asupririi şi bolii, atunci cu adevărat lucrăm cu Dumnezeu şi îndeplinim planurile Sale. Ce privilegiu mai mare poate exista decât să fim împreună-lucrători cu Dumnezeu în îndeplinirea lucrurilor minunate din Psalmul 146?

Dar sunt beneficii şi pentru noi. Adesea, creştinii spun că îl caută pe Dumnezeu şi că îşi doresc o relaţie mai strânsă cu El. Totuşi pasaje ca Psalmii 146:7-9 şi multe altele din întreaga Biblie ne arată că un mod de a-L găsi pe Dumnezeu este să ne alăturăm Lui în lucrarea pe care o face. Deci, dacă El intervine pentru a-i ridica pe cei săraci, bolnavi şi oprimaţi, şi noi ar trebui să lucrăm cu El. „Hristos a venit pe acest pământ ca să trăiască şi să lucreze printre cei săraci şi suferinzi. Aceştia au avut parte cel mai mult de atenţia Sa. Iar astăzi, în persoana copiilor Săi, El merge la cei săraci şi lipsiţi, alinându-le durerea şi uşurându-le suferinţa.

Dacă nu ar fi suferinţa şi lipsurile, nu am avea cum să înţelegem mila şi dragostea lui Dumnezeu şi nicio posibilitate de a-L cunoaşte pe Tatăl ceresc, Cel plin de compasiune şi de înţelegere. Niciodată nu îmbracă Evanghelia un aspect de o mai mare frumuseţe ca atunci când este dusă în regiunile cele mai lipsite şi mai sărmane.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 7, p. 226

Care este experienţa ta în ce priveşte apropierea de Dumnezeu prin slujire?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

 

4.5 „A umbla cu Dumnezeu” – St4 Mila şi dreptatea în cărţile Psalmii şi Proverbele

About The Author
-