Views

Daniela Măgureanu & Flavius Martinescu „4.4 Dragostea Duhului (st4 Mântuirea şi timpul sfârşitului)”

Marţi, 24 aprilie – Dragostea Duhului

Scriptura arată că Duhul Sfânt este o persoană. Creştinii sunt botezaţi şi în Numele Său (Matei 28:19). Duhul îl proslăveşte pe Hristos (Ioan 16:14). Duhul îi convinge pe oameni de păcat (Ioan 16:8). El Se poate întrista (Efeseni 4:30). El este Mângâietorul (Ioan 14:16) sau, potrivit altor versiuni, Ajutorul, Sfătuitorul. El ne învaţă (Luca 12:12), mijloceşte pentru noi (Romani 8:26) şi ne sfinţeşte (1 Petru 1:2). Duhul îi călăuzeşte pe oameni în tot adevărul (Ioan 16:13).

Într-un cuvânt, Duhul Sfânt este Dumnezeu în aceeaşi măsură ca Tatăl şi Fiul. Ei sunt împreună un singur Dumnezeu.

3. Tot ce face Duhul este o manifestare a iubirii divine. Ce face El, printre altele? Luca 12:12; Ioan 16:8-13; Faptele 13:2

Una dintre dovezile că Duhul Sfânt este Dumnezeu e întruparea Domnului Hristos. Pruncul Isus a fost zămislit prin Duhul Sfânt (Matei 1:20). Duhul realizează legătura între Hristos, care S-a înălţat la cer în trup omenesc, şi credincioşii Săi, care sunt în lume.

Duhul Sfânt lucrează pentru noi alături de Tatăl şi de Fiul. „Dumnezeirea a fost mişcată de milă pentru neamul omenesc, iar Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt au dat totul pentru a aduce la îndeplinire a planul de mântuire.” (Ellen G. White, Sfaturi pentru sănătate, ed. 2000, p. 206)

Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt ne iubesc la fel de mult şi Se implică la fel de mult ca să ne mântuiască în împărăţia cea veşnică.

Ce idee încurajatoare putem desprinde din faptul că Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt lucrează împreună pentru binele nostru veşnic?

http://www.7adventist.com/studiu/mantuirea-si-timpul-sfarsitului/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

4.4 Dragostea Duhului (st4 Mântuirea şi timpul sfârşitului)

Despre autor
-