Views

Elena Monica Cîrtog & Emanuel Grecu „4.4 Cartea pecetluită (st4 Întronarea Mielului) ”

Marţi, 22 ianuarie – Cartea pecetluită

4. Ce înseamnă faptul că această carte era pecetluită? Apocalipsa 5:1; Vezi Isaia 29:11,12

Potrivit textului grecesc, sulul se afla pe tron, la dreapta Tatălui. Aştepta să vină Cineva vrednic să-l ia şi să-Şi ocupe locul pe tron.

Ellen G. White precizează că sulul pecetluit conţine „istoria providenţei lui Dumnezeu, istoria profetică a naţiunilor şi a bisericii. Acolo erau cuprinse cuvintele divine, autoritatea Sa, poruncile Sale, legile Sale, toate sfaturile Celui Veşnic în simbol şi istoria tuturor puterilor conducătoare ale naţiunilor. în limbaj simbolic, în sulul acesta era arătat rolul tuturor naţiunilor, limbilor şi popoarelor de la începutul şi până la încheierea istoriei pământului” (Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 9, p. 7).

Pe scurt, sulul pecetluit conţine taina lui Dumnezeu cu privire la planurile Sale de a rezolva problema păcatului şi de a salva fiinţele umane căzute. Planurile acestea se vor împlini complet la a doua venire a lui Hristos (vezi Apocalipsa 10:7).

5. De ce este Hristos singurul vrednic în întregul univers să ia sulul pecetluit şi să-l deschidă? Apocalipsa 5:2-7

Scena din sala tronului are legătură cu rebeliunea lui Satana. Planeta aceasta, deşi a fost creată de Dumnezeu, s-a aflat sub stăpânirea uzurpatorului, Satana. Plânsul lui Ioan ar putea fi asociat cu lacrimile vărsate de credincioşii din toate timpurile pentru a fi scăpaţi din robia păcatului. Sulul pecetluit cuprinde planul lui Dumnezeu pentru rezolvarea problemei păcatului. Bineînţeles că Dumnezeu ar fi putut rezolva această problemă singur, fiindcă dispune de o putere infinită. Răscumpărarea rasei umane căzute cerea însă pe cineva special, adică pe Isus, care a biruit şi care a fost astfel vrednic să deschidă cartea, să preia stăpânirea asupra pământului şi să devină Mijlocitorul nostru în sanctuarul ceresc.

Cum putem să-L păstrăm pe Isus în prim-planul experienţei noastre creştine?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/intronarea-mielului/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

4.4 Cartea pecetluită (st4 Întronarea Mielului)

Despre autor
-