Views


Monica Cartog & Marius Nita; ” 4.3 Stăpâni şi sclavi (st5 Relaţiile interumane)”

 

2. Citeşte 1 Petru 2:18-23. Cum aplicăm astăzi mesajul acestor versete?

Pasajul acesta, deşi acceptă sclavia ca pe o stare care există, oferă sfaturi spirituale cu privire (a o atitudine a minţii potrivită în situaţiile dificile care nu pot fi schimbate.

Cuvântul tradus cu „slugi” în 1 Petru 2:18, oiketes, era utilizat pentru sclavii folosiţi în gospodărie („argat”). Cuvântul folosit mai frecvent pentru sclav, doulos, apare în Efeseni 6:5 („rob”), unde găsim sfaturi similare.

În societatea foarte stratificată a Imperiului Roman, sclavii erau consideraţi un bun legitim şi stăpânul, care îi putea trata cu bunătate sau cu cruzime, avea drept de viaţă şi de moarte asupra lor. Sclavii proveneau din armatele înfrânte, din copiii sclavilor sau din oamenii vânduţi ca să-şi achite datoriile. Unor sclavi li se încredinţau răspunderi mari: administrau averile, proprietăţile şi afacerile stăpânilor sau se ocupau chiar de educaţia copiilor acestora.

Ei îşi puteau cumpăra libertatea şi atunci se numeau „răscumpăraţi”. Pavel foloseşte acest termen arătând ce a făcut Isus pentru noi (Efeseni 1:7; Romani 3:24; Coloseni 1:14; 1 Petru 1:18,19).

Să nu uităm că unii dintre primii creştini erau sclavi, prinşi într-un sistem pe care n-aveau puterea să-l schimbe. Situaţia era şi mai grea pentru cei care aveau stăpâni severi şi abuzivi, dar chiar şi cei care aveau stăpâni mai buni puteau suferi neplăceri. Recomandările lui Petru pentru toţi creştinii sclavi concordă cu alte afirmaţii din Noul Testament, Ei trebuiau să se supună şi să suporte, la fel cum Isus S-a supus şi a suportat (1 Petru 2:18-20). Nu este nicio fală să suferi când eşti pedepsit pentru o faptă rea. Un creştin manifestă adevăratul spirit al lui Hristos atunci când suferă pe nedrept. În aceste situaţii, el trebuie să se poarte ca Isus, să nu răspundă cu batjocuri, să nu ameninţe, ci să se supună lui Dumnezeu, dreptului Judecător (1 Petru 2:23).

Ce lecţii practice se desprind din sfaturile lui Petru? Înseamnă că nu trebuie să luăm poziţie pentru drepturile noastre în nicio situaţie? Prezintă-ţi răspunsul în grupă.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

www.7adventist.com/studiu/

4.3 Stăpâni şi sclavi (st5 Relaţiile interumane )

Despre autor
-