4.3 „Doamne, fă ceva!” -St4  Mila şi dreptatea în cărţile Psalmii şi Proverbele

Views

Claudia & Mihail Butoiu 4.3 „Doamne, fă ceva!”(st4 Mila şi dreptatea în cărţile Psalmii şi Proverbele)

2. Citeşte Psalmul 82. Care este mesajul pentru noi?


2. Psalmul 82; 1. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor.
2. – „Până când veţi judeca strâmb şi veţi căuta la faţa celor răi?
3. Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului,
4. scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi-i din mâna celor răi.”
5. Dar ei nu vor să ştie de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric; de aceea se clatină toate
temeliile pământului.
6. Eu am zis: „Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.”
7. Însă veţi muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor oarecare.”
8. Scoală-Te, Dumnezeule, şi judecă pământul! Căci toate neamurile sunt ale Tale.

În ciuda legilor şi regulilor sociale date de Dumnezeu, în diferite momente ale istoriei lor, israeliţii nu au trăit conform cu planul divin. Foarte curând, au ajuns la fel ca naţiunile din jur în ce priveşte nedreptatea şi asuprirea. Conducătorii şi judecătorii îşi căutau doar interesul propriu şi puteau fi cumpăraţi prin mită. Fără a avea tribunale care să îi protejeze, oamenii de rând, şi în special cei săraci, erau supuşi exploatării.

Psalmul 82 este un răspuns la o astfel de situaţie. Aici, Dumnezeu este prezentat ca Judecător suprem şi vedem o scenă în care El îi judecă pe conducători şi chiar pe judecătorii poporului. Acest psalm scoate în evidenţă faptul că cei care au astfel de poziţii în societate „sunt rânduiţi să lucreze ca judecători sub autoritatea Lui” (vezi Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 198). Ei sunt în acea poziţie şi îşi fac lucrarea ca reprezentanţi şi subordonaţi ai lui Dumnezeu. Din perspectiva psalmistului, dreptatea lui Dumnezeu este un model pentru cum ar trebui să funcţioneze dreptatea omenească şi, în acelaşi timp, ne oferă un etalon după care va fi judecată dreptatea sau nedreptatea şi cei care o fac.

Psalmul se încheie cu un apel ca Dumnezeu să acţioneze (Psalmii 82:8), să intervină şi să oprească nedreptatea care era prevalentă în toată ţara. La fel ca în mulţi alţi psalmi, aici se fac auziţi cei fără glas şi asupriţi, cei a căror voce a fost redusă la tăcere de sistemele nedrepte în care trăiau şi lucrau.

Psalmul 82 face apel al Dumnezeu, în poziţia Sa de Judecător suprem şi Conducător al universului şi al tuturor naţiunilor. Nu există tribunal sau autoritate mai înaltă la care să se poată face un astfel de apel. Este dată asigurarea că, atunci când tribunalele pământeşti nu ascultă sau nu iau seama la strigătele săracilor şi ale celor asupriţi, cum se întâmplă adesea, există încă o şansă incontestabilă de a striga după ajutor.

În unele momente din viaţă, poate că suntem noi înşine victime ale nedreptăţii, alteori poate că noi suntem cei care fac nedreptate sau profită de pe urma ei. În pasaje ca Psalmul 82, putem găsi pricepere şi înţelepciune, dacă suntem asupriţi sau dacă noi asuprim. Dumnezeu este preocupat şi de judecătorii nedrepţi, descriindu-i ca fii ai Lui şi dorind ca ei să aleagă o viaţă mai bună (Psalmii 82:6). Astfel, vedem că există speranţă şi pentru cei care sunt în tabăra asupritorilor, dacă vor permite să fie schimbaţi.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

4.3 „Doamne, fă ceva!” -St4 Mila şi dreptatea în cărţile Psalmii şi Proverbele

Despre autor
-