Views


Carmen Gavrila & Marius Nita; ”4.3 Alte argumente despre Duhul Sfânt ca persoană (1) (st4 Personalitatea Duhului Sfânt)”

3. Citeşte Faptele 8:29; 10:19,20; 28:25; Romani 8:14-16,27; 15:30; 1 Corinteni 2:10. Aceste texte vorbesc despre o forţă impersonală sau despre o Persoană divină?

Poate o forţă impersonală să mijlocească pentru noi? Are un spirit sau o putere capacitatea de a ne descoperi lucruri despre Dumnezeu? Are capacitatea de a vorbi? Toate aceste afirmaţii biblice au sens dacă Duhul Sfânt este o fiinţă, nu o forţă impersonală.

4. Ce însuşiri Îi sunt atribuite Duhului Sfânt în următoarele pasaje? Faptele apostolilor 5:3,9; Romani 15:30; 1 Corinteni 12:11; Efeseni 4:30.

Trăsăturile specifice unei persoane sunt cunoaşterea (sau înţelegerea), sentimentele şi voinţa. Numai o persoană se poate întrista. Numai o persoană poate fi minţită sau înşelată. Numai o persoană are capacitatea de a alege după cum voieşte, are voinţă. Voinţa este probabil componenta cea mai însemnată a personalităţii. Şi numai o fiinţă are capacitatea de a iubi. Dragostea adevărată este de neconceput în sens abstract şi impersonal. Ea are un sens foarte personal. Aceste particularităţi ne arată că Duhul Sfânt este o fiinţă conştientă de sine, înzestrată cu autocunoaştere, cu voinţă proprie şi cu autodeterminare, capabilă de iubire. Nu este o emanaţie nedefinită sau o esenţă impersonală. El este descris astfel, deoarece Dumnezeu Însuşi este un Dumnezeu personal.

„Duhul Sfânt are o personalitate, altfel nu ar putea să-i mărturisească duhului nostru şi împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. De asemenea, El trebuie să fie o Persoană divină, pentru că altfel nu ar putea să cerceteze tainele care se află ascunse în mintea lui Dumnezeu.” – Ellen G, White, Evanghelizare, ed. 2008, p. 488 (617)

Ce impact are perspectiva biblică despre Persoana Duhului Sfânt asupra relaţiei tale cu El? Cum s-ar schimba dacă Duhul sfânt ar fi o putere impersonală şi nu Dumnezeu?

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/personalitatea-duhului-sfant/

4.3 Alte argumente despre Duhul Sfânt ca persoană (1) (st4 Personalitatea Duhului Sfânt )

Despre autor
-