Views


Carmen Gavrila & Marius Nita; ”4.2 Duhul Sfânt din perspectiva Domnului Isus (st4 Personalitatea Duhului Sfânt)”

1. Ce calităţi şi acţiuni Îi atribuie Domnul Isus Duhului Sfânt în următoarele pasaje? Ce înseamnă pentru tine faptul că Îl numeşte „Mângâietorul”? Ioan 16:13,14; 15:26,27; 14:17,26.

Deci Duhul Sfânt călăuzeşte, vorbeşte, aude, descoperă şi proslăveşte; ne învaţă şi ne aduce aminte; locuieşte în noi, mărturiseşte şi dovedeşte vinovăţia. Toate acestea sunt mai degrabă acţiunile unei fiinţe decât ale unei forţe impersonale.

2. Cum urma să se împlinească făgăduinţa făcută de Isus ucenicilor că nu aveau să rămână singuri? Ioan 14:16-18

Domnul Isus le poartă de grijă urmaşilor Săi. El nu-Şi lasă ucenicii orfani, ci promite să le trimită Duhul Sfânt, pe care Îl numeşte „un alt Mângâietor” sau „Ajutor”. Termenii aceştia sunt semnificativi. El promite să le trimită un alt Mângâietor. Nu un altfel de Mângâietor. Cuvântul grecesc pentru „un alt” este allos. În limbajul Noului Testament, allos arată că Hristos va trimite un alt Mângâietor distinct de El, dar de acelaşi fel, similar cu El. Altfel spus, Isus promite să trimită pe Cineva ca El, în locul Său, cineva care să ducă mai departe lucrarea Sa şi care să-L reprezinte.

Lucrarea Duhului Sfânt este să dea mângâiere sufletească sau să ajute. Biblia utilizează aici cuvântul paraklētos (Ioan 14:16) pentru a descrie pe cineva chemat să ne ofere sprijin, asistenţă, cineva chemat să ne ajute. După cum Isus este o persoană, şi Duhul Sfânt este o persoană. Ideea aceasta este confirmată de faptul că Îi sunt atribuite însuşiri proprii unei fiinţe (vezi Ioan 14:26; 15:26; Faptele 15:28; Romani 8:26; 1 Corinteni 12:11; 1 Timotei 4:1).

De ce ne aduce mai multă mângâiere faptul că Duhul Sfânt este o persoană şi nu o forţă?

Ştirea misionară video poate fi descărcată şi vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet: resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Şcoala de Sabat”).

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/personalitatea-duhului-sfant/

4.2 Duhul Sfânt din perspectiva Domnului Isus (st4 Personalitatea Duhului Sfânt )

Despre autor
-