Views

Otilia Fidileş & Marius Stancu „4.1 Introducere în studiul 4 (st4 Secretul unităţii)”

Textul de memorat: „Căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ.” (Efeseni 1:9,10)

Efesul era un centru comercial important din Asia Mică. Membrii bisericii din această cetate erau oameni de diferite naţionalităţi şi din toate clasele sociale. Dată fiind diversitatea membrilor ei, probabil că biserica era predispusă la conflicte în aceeaşi măsură ca lumea în care se găsea, doar că membrii ei erau ai lui Hristos şi formau un singur trup în El. De aceea, unitatea urmaşilor lui Hristos este principala temă a epistolei pe care le-o scrie apostolul Pavel. Pentru el noţiunea de unitate are două dimensiuni: unitatea în biserică, în care membrii ei, iudei şi neamuri, formează un singur trup în Hristos, şi unitatea în univers, în care toate lucrurile din cer şi de pe pământ sunt readuse împreună în Hristos.

Sursa acestei unităţi este Hristos. Pavel foloseşte de multe ori în epistola sa expresiile „în Hristos” şi „cu Hristos” pentru a arăta ce lucrare a îndeplinit Dumnezeu pentru noi şi pentru univers prin viaţa, moartea şi învierea Domnului Isus Hristos. Scopul urmărit de Dumnezeu prin planul de mântuire este unirea din nou a tuturor lucrurilor prin Hristos. Unirea aceasta se va realiza pe deplin doar la sfârşitul timpului.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/secretul-unitatii/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

4.1 Introducere în studiul 4 (st4 Secretul unităţii)

Despre autor
-