4.1 Introducere in studiu – st4 Un legământ veşnic

Views


Gabriel Radu 4.1 Introducere in studiu (st4 Un legământ veşnic)

Mulţi dintre noi ne amintim foarte bine de câte o boală din copilărie care ne-a făcut să ne simţim rău şi care avea potenţialul de a se transforma în ceva mai grav. În noaptea lungă în care aveam febră, ne trezeam din aţipire şi o vedeam pe mama (sau pe tata) stând pe un scaun lângă patul nostru, în lumina slabă a nopţii.

În acelaşi fel, într-un sens figurat, uman, Dumnezeu a stat la căpătâiul unei lumi bolnave de păcat, când întunericul moral începea să se adâncească, în veacurile de după potop. Din acest motiv, El l-a chemat pe Avraam şi a făcut un plan ca, prin slujitorul Său credincios, să formeze un popor căruia să-i poată încredinţa cunoştinţa despre Sine şi prin care să dea mântuirea.

Prin urmare, Dumnezeu a intrat într-un legământ cu Avraam şi cu urmaşii lui, legământ care a accentuat mai în detaliu planul divin de a salva omenirea de urmările păcatului. Domnul nu avea să-Şi lase lumea de izbelişte, într-o nevoie atât de disperată. Săptămâna aceasta vom privi la desfăşurarea mai multor făgăduinţe ale legământului.

Studiul pe scurt: Care este numele lui Dumnezeu? Ce înseamnă el? Care a fost semnificaţia numelor pe care Dumnezeu le-a folosit ca să Se identifice faţă de Avraam? De ce Dumnezeu i-a schimbat numele lui Avram în Avraam? De ce sunt numele importante? Ce condiţii sau obligaţii au fost ataşate legământului?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

4.1 Introducere in studiu – st4 Un legământ veşnic

Despre autor
-