3.7 Un gând de încheiere – st3 Legea ca invatator

Views


Gabriel Radu 3.7 Un gând de încheiere (st3 Legea ca invatator)

„Iubirea, temelia creației și a răscumpărării, este baza adevăratei educații. Acest lucru este făcut clar în Legea pe care a dat-o Dumnezeu ca să fie o călăuză a vieții. Prima și cea mai mare poruncă este: «Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău» (Luca 10:27). A-L iubi pe El, pe Cel Nesfârșit, pe Cel Atotcunoscător, cu toată puterea, cu toată mintea și cu toată inima înseamnă cea mai înaltă dez­voltare a oricărei puteri. înseamnă că în toată făptura – trup, minte și suflet în aceeași măsură – va fi refăcut chipul lui Dumnezeu.

Asemenea primei porunci este și cea de-a doua: «Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți» (Matei 22:39). Legea iubirii pretinde consacrarea trupului, a minții și a sufletului în slujba lui Dumnezeu și a semenilor noștri. Și această slujire, în timp ce face să fim o binecuvântare pentru alții, ne aduce nouă înșine cele mai mari binecuvântări. Altruismul stă la baza oricărei dezvoltări reale. … Devenim din ce în ce mai mult părtași la natura divină. Suntem potriviți pentru cer, pentru că primim cerul în inimile noastre.” – Ellen G. White, Educație, p. 16

Studiu la rând:
Isaia 43-49

Evanghelizare, Secţiunea 9, subcapitolul „Durata unui efort de evanghelizare și încheierea campaniei”.

1. Pentru ce anume spune Domnul că Și-a alcătuit un popor?
2. A cui știință este prefăcută în nebunie?
3. Unde scrie despre idoli care se duc în robie?
4. Ce li se spune cerurilor, pământului și munților să facă atunci când Domnul îl mângâie pe poporul Său?
5. Unde şi de ce era pierdută jumătate din munca de evanghelizare?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.7 Un gând de încheiere – st3 Legea ca invatator

Despre autor
-