3.6 Domnul Isus, exemplul nostru – st3 Legea ca invatator

Views


Gabriel Radu 3.6 Domnul Isus, exemplul nostru (st3 Legea ca invatator)

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost singurul care a avut o viață de ascul­tare desăvârșită de Tatăl și o supunere desăvârșită față de Legea Sa. El a făcut aceasta nu doar ca să poată fi înlocuitorul nostru, ci și pentru ne fi exemplu.

8. Ce ne spun versetele de mai jos despre ascultarea Sa?

Luca 2:51,52______________________________________________________
Filipeni 2:8 _______________________________________________________
Evrei 5:8 _________________________________________________________
loan 8:28,29 ______________________________________________________

Ioan a exprimat cel mai bine acest lucru când a scris: „Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus” (1 loan 2:6). Când privim la Hristos și la slujirea Lui pe pământ, vedem cum a fost pe placul Tatălui Său prin supune­rea Lui. Isus a împlinit profeția și a înălțat Legea lui Dumnezeu în toată viața Sa.

Dumnezeu i-a spus lui Moise să scrie Legea Sa ca să fie un martor pentru Israel, iar Domnul Isus a fost personificarea vie a acestui martor pentru apos­toli, ucenici, păcătoși și sfinți. Acum, noi nu avem doar un set de reguli de ur­mat, ci și exemplul lui Isus, care a fost un om ca noi. Ca învățători, cel mai bun model pe care îl putem prezenta elevilor este Isus și modul în care a ascultat El de Tatăl.

„Acea așa-numită credință în Hristos care învață că păcătosul este scutit de obligația de a asculta de Dumnezeu nu este credință, ci încumetare. «Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu» (Efeseni 2:8). «Tot așa și credința, dacă n are fapte, este moartă în ea însăși» (lacov 2:17). Domnul Hristos spunea despre Sine înainte de a veni pe pământ: «Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule, și Legea Ta este în fundul inimii Mele» (Psalmii 40:8). Și chiar înainte de a Se înălța iarăși la ceruri, El a declarat: «Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui» (loan 15:10). Sfânta Scriptură ne spune: «Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui. … Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus» (1 loan 2:3-6).” – Ellen G. White, Calea către Hristos, p. 61

Ce poți face ca să urmezi mai bine exemplul lui Isus în toate aspectele vieții tale și să fii, astfel, și un învățător mai bun pentru alții? De ce faptele noastre vorbesc mult mai tare decât vorbele noastre?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.6 Domnul Isus, exemplul nostru – st3 Legea ca invatator

Despre autor
-