3.6 Apostolii şi Biblia – st3 Isus, apostolii şi Biblia

Views


Gabriel Radu 3.6 Apostolii şi Biblia (st3 Isus, apostolii şi Biblia)

Scriitorii Noului Testament abordează Biblia la fel ca Isus. În chestiuni de doctrină, etică şi împlinire profetică, Vechiul Testament era pentru ei Cuvântul lui Dumnezeu plin de autoritate. Nu găsim nimic din ceea ce au spus sau făcut aceşti oameni care să conteste autoritatea sau autenticitatea vreunei părţi din Biblie.

6. Ce ne învaţă pasajele de mai jos despre modul în care apostolii au înţeles autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu? Faptele 4:24-26; 13:32-36; Romani 9:17; Galateni 3:8

Observaţi în aceste pasaje ce legătură strânsă există între Scripturi şi glasul lui Dumnezeu. În Faptele 4 – chiar înainte de a fi umpluţi cu Duhul Sfânt, ucenicii L-au lăudat pe Dumnezeu pentru eliberarea lui Petru şi Ioan. În laudele lor, ei L-au numit pe Dumnezeu Stăpân şi Creator şi l-au mulţumit pentru că le-a vorbit prin slujitorul Său David. Altfel spus, cuvintele lui David erau cuvintele lui Dumnezeu. În Faptele 13:32-36, David este citat din nou de Pavel şi cuvintele lui Îi sunt atribuite lui Dumnezeu.

În Romani 9:17, unde ne-am aştepta ca „Dumnezeu” să fie subiectul enunţului, Pavel spune: „Fiindcă Scriptura zice lui Faraon…” Şi în Galateni 3:8 spune: „Scriptura … a vestit mai dinainte lui Avraam …”, arătând astfel legătura strânsă dintre Cuvântul lui Dumnezeu şi Dumnezeu.

Scriitorii Noului Testament fac referire în mod unanim la Vechiul Testament ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu şi îl citează de sute de ori. Un cercetător a alcătuit o listă de 2 688 de referinţe specifice, 400 din Isaia, 370 din Psalmii, 220 din Exodul şi aşa mai departe. Dacă la această listă s-ar putea adăuga aluziile, temele şi motivele, numărul ar creşte semnificativ. Cărţile sunt pline de referinţe la profeţiile Vechiului Testament, adesea introduse prin cuvintele: „Este scris” (Matei 2:5; Marcu 1:2; 7:6; Luca 2:23; 3:4, Romani 3:4; 8:36; 9:33; 1 Corinteni 1:19; Galateni 4:27; 1 Petru 1:16). Toate acestea ne confirmă că Scripturile Vechiului Testament sunt temelia pe care stau învăţăturile lui Isus şi ale apostolilor.

Ce ar trebui să ne înveţe aceste exemple despre ideile care tind să ne submineze încrederea în autoritatea Scripturilor?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.6 Apostolii şi Biblia – st3 Isus, apostolii şi Biblia

About The Author
-