3.6 Alte imagini – st3 Legământul cel veşnic

Views


Gabriel Radu 3.6 Alte imagini (st3 Legământul cel veşnic)

Cercetătorii Bibliei au identificat de multă vreme asemănările dintre legământul lui Israel cu Dumnezeu şi alte tratate de tip legământ încheiate între diferite împărăţii. Această paralelă nu ar trebui să fie surprinzătoare. Efectiv Domnul lucra cu poporul Său într-un cadru pe care acesta îl putea înţelege.

În acelaşi timp, ideea de legământ, o înţelegere legală între două părţi, cu reguli, stipulaţii şi reglementări, poate părea foarte rece şi formală. Deşi elementul „legal” trebuie într-adevăr să existe (Dumnezeu este Dătătorul „legii”), el nu este suficient de cuprinzător încât să acopere dimensiunile reale ale tipului de relaţie pe care Dumnezeu îl voia cu poporul Lui. Astfel, în Deuteronomul sunt folosite alte imagini pentru a zugrăvi aceeaşi idee a legământului dintre Dumnezeu şi Israel, dar numai pentru a-i adăuga noi dimensiuni.

6. Ce imagini sunt folosite în versetele următoare pentru a ne ajuta să descoperim ce fel de relaţie Şi-a dorit Dumnezeu cu poporul Lui? Deuteronomul 8:5; 14:1; 32:6,18-20

7. Ce alte exemple ne sunt prezentate în versetele de mai jos care subliniază alte aspecte ale relaţiei de legământ? Deuteronomul 4:20; 32:9

În fiecare exemplu există noţiunea de familie, care, în mod ideal, ar trebui să fie cea mai apropiată, cea mai strânsă şi cea mai iubitoare legătură interumană. Dumnezeu Şi-a dorit dintotdeauna acest gen de relaţie cu poporul Lui. Chiar şi după ce ei L-au tăgăduit şi L-au părăsit în mod ruşinos când Se afla pe cruce, după ce a înviat, Isus le-a spus femeilor venite la mormânt: „Duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galileea; acolo Mă vor vedea” (Matei 28:10). El S-a referit la ucenicii Săi ca la „fraţii Mei”, un exemplu de dragoste şi de har. În esenţă, relaţia dintre Dumnezeu şi omenire a fost dintotdeauna bazată pe har şi pe dragoste, oferite, desigur, celor care nu merită.

Ce fel de relaţie ai cu Dumnezeu? Cum poţi să o faci să devină şi mai profundă şi să înveţi să-L iubeşti şi, în acelaşi timp, să înţelegi obligaţia legământului de a asculta de Legea Sa? De ce aceste două noţiuni, dragostea şi Legea, nu sunt contradictorii, ci complementare?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.6 Alte imagini – st3 Legământul cel veşnic

About The Author
-