Views

Monica Cîrtog & Nicu Călin „3.4 Hristos, Răscumpărătorul (st3 Dumnezeu sau banii?)”

Marţi, 16 ianuarie – Hristos, Răscumpărătorul

„Prin faptul că a revărsat toată comoara cerului în lumea aceasta, dăruindu-ne în Domnul Hristos tot cerul, Dumnezeu a cumpărat voinţa, sentimentele, mintea şi sufletul tuturor fiinţelor omeneşti. Indiferent dacă sunt credincioşi sau necredincioşi, toţi oamenii sunt proprietatea Domnului.” – Parabolele Domnului Hristos, ed. 2015, p. 240

3. Citeşte textele următoare şi notează din ce şi de la ce ne-a salvat Isus. Galateni 3:13; Coloseni 1:13; 1 Tesaloniceni 1:10; Evrei 2:14,15; 1 Petru 1:18; Apocalipsa 1:5

Cuvântul grecesc tetelestai din Ioan 19:30 este considerat cel mai semnificativ din câte au fost pronunţate vreodată. El înseamnă „s-a sfârşit”, „s-a isprăvit” şi a fost ultimul cuvânt rostit de Isus pe cruce. El a marcat încheierea misiunii Sale de a face ispăşire prin jertfa Sa pentru vina păcatului nostru. Cuvântul acesta nu a fost rostit cu disperare, ci cu bucuria răscumpărării lumii pierdute. Crucea răscumpărării ne dezvăluie un eveniment trecut care are un efect prezent şi care ne oferă o speranţă de viitor. Isus Şi-a dat viaţa ca să distrugă păcatul, moartea şi lucrările Diavolului o dată pentru totdeauna. Aceasta înseamnă că am fost răscumpăraţi, cu toate că nu am meritat (Efeseni 1:7). Când pătrundem în domeniul minunilor mântuirii, suntem într-un domeniu sfânt.

Hristos în ipostaza de Răscumpărător este cea mai sublimă imagine a lui Dumnezeu. Dorinţa Sa supremă este să ne răscumpere. Aceasta ne arată cât de mult preţuieşte El omenirea şi relaţia Sa cu noi. Odată satisfăcută dreptatea, Hristos îşi îndreaptă atenţia către răspunsul nostru la sacrificiul Său.

Hristos a plătit, a suferit pedeapsa pentru toate păcatele tale. Care ar trebui să fie reacţia ta acum? (Vezi Iov 42:5,6.)

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/dumnezeu-sau-banii/

3.4 Hristos, Răscumpărătorul (st3 Dumnezeu sau banii?)

Despre autor
-