3.3 Sincronizare profetică – st3 Chemarea lui Dumnezeu

Views


Raul & Nina Niţu 3.3 Sincronizare profetică (st3 Chemarea lui Dumnezeu)

Luni, 14 octombrie – Sincronizare profetică

Mai întâi am văzut cum Dumnezeu i-a chemat pe Zorobabel (cca 538 î.Hr.) şi pe Ezra (457 î.Hr.) la nişte lucrări deosebite. Apoi am studiat despre chemarea lui Dumnezeu pentru Neemia (444 î.Hr.). Trebuie să ne dăm seama că aceste chemări au fost făcute în armonie cu preştiinţa lui Dumnezeu. De exemplu, Zorobabel a fost impresionat de Dumnezeu să facă o lucrare specială ca răspuns la încheierea celor şaptezeci de ani de robie profetizaţi de Ieremia.

3. Ezra a fost chemat în acelaşi an în care împăratul Artaxerxes a dat o poruncă importantă. Ce semnificaţie profetică are acest an? Daniel 9:24-27

În Daniel 9:25 citim că „de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni…”. Ultima săptămână din această profeţie este menţionată în versetul 27. O săptămână are şapte zile, deci o săptămână profetică are şapte ani (Numeri 14:34; Ezechiel 4:5,6). Această profeţie vorbeşte despre şaptezeci de săptămâni, adică patru sute nouăzeci de ani. Însă care este data de început a profeţiei despre şaptezeci de săptămâni? Versetul spune: „De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului…”

Pentru restaurarea poporului iudeu, au fost date în total trei porunci, de către trei împăraţi: Cirus, Darius şi Artaxerxes. Totuşi doar porunca lui Artaxerxes include o preocupare specială pentru cetatea Ierusalim şi doar în aceasta I s-a dat slavă lui Dumnezeu pentru intervenţia Sa (Ezra 7:27,28).

Socotim începutul profeţiei de şaptezeci de săptămâni în anul 457 î.Hr., al şaptelea an al domniei împăratului Artaxerxes I, conform cu Ezra 7:7-26. În plus, deoarece anul 457 î.Hr. este şi anul de început al profeţiei despre cele două mii trei sute de seri şi dimineţi din Daniel 8:14, această poruncă este punctul de început al acestor două profeţii. Cele şaptezeci de săptămâni se încheie în anul 34 d.Hr., atunci când predicarea Evangheliei a fost extinsă şi a ajuns la neamuri (moment marcat şi de persecutarea bisericii primare şi de martirajul lui Ştefan). Mijlocul ultimei săptămâni ar fi anul 31 d.Hr., anul în care Isus a fost răstignit pe cruce.

Reciteşte profeţia din Daniel 9:24,27. Ce ne descoperă ea, cu o acurateţe uimitoare, despre lucrarea Domnului Isus? Cum ne ajută să ne întărim în credinţă?

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/chemarea-lui-dumnezeu/

3.3 Sincronizare profetică – st3 Chemarea lui Dumnezeu

About The Author
-