Views


Emanuel Grecu & Daniela Măgureanu; ”3.3 „Piatra vie” (st3 O preoţie împărătească)”

Luni, 10 aprilie – „Piatra vie”

2. Citeşte 1 Petru 2:4-8 (vezi şi Isaia 28:16; Psalmii 118:22; Isaia 8:14,15). La ce adevăr fundamental face Petru referire aici? Ce ne îndeamnă el să facem în legătură cu Isus?

Petru citează trei pasaje din Vechiul Testament care vorbesc despre piatra unghiulară, simbolul rolului îndeplinit de Isus în biserica Sa. Petru nu este singurul care leagă aceste versete de Isus. Domnul însuşi face referire la Psalmul 118:22 la finalul uneia dintre pildele Sale (Matei 21:42). Petru face acelaşi lucru în Faptele 4:11. Iar Pavel face trimitere la Isaia 28:16 în Romani 9:33.

Petru ne transmite aici ideea că Isus, deşi a fost respins şi răstignit, a fost ales de Dumnezeu să devină piatra unghiulară în casa spirituală a lui Dumnezeu. Iar creştinii sunt pietrele vii zidite în această casă spirituală. Apostolul descrie biserica în termeni din domeniul construcţiilor: temelia bisericii este Isus, iar pietrele din clădire sunt urmaşii Săi.

Devenind creştini, devenim o parte a comunităţii creştine sau a bisericii locale. După cum o cărămida zidită face parte dintr-o clădire, tot la fel creştinii sunt chemaţi să îl urmeze pe Hristos împreună, nu izolaţi unul de altul. Un creştin care nu participă la închinare împreună cu alţi creştini şi nu colaborează cu ei la extinderea împărăţiei lui Dumnezeu este un nonsens. Creştinii sunt botezaţi în Hristos şi, prin aceasta, devin parte din biserica Sa.

Petru vorbeşte şi despre rolul bisericii. Ea trebuie să alcătuiască „o preoţie sfântă” (vers. 5) care să aducă „jertfe duhovniceşti”. În vremea Vechiului Testament, preoţii mijloceau între Dumnezeu şi poporul Său. La fel ca alţi scriitori din Noul Testament, Petru apelează de multe ori la termeni specifici templului şi preoţiei pentru a arăta că biserica este templul viu al lui Dumnezeu şi cei din poporul Său sunt preoţii Lui. El face trimitere la sistemul de închinare din Vechiul Testament pentru a arăta cum ar trebui să trăiască şi să se comporte creştinii.

Citeşte 1 Petru 2:5. Ce înseamnă să aducem „jertfe duhovniceşti”?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
Scoala de sabat

3.3 „Piatra vie” (st3 O preoţie împărătească)

Despre autor
-