Views

Monica Cîrtog & Marius Stancu „3.3 Imagini ale lui Isus (st3 Isus şi cartea Apocalipsa)”

Luni, 16 aprilie – Imagini ale lui Isus

3. Citeşte textele de mai jos care conţin diverse nume ale lui Isus şi unele descrieri ale Lui şi ale faptelor Sale trecute, prezente sau viitoare. Ce ne descoperă ele despre Isus? Apocalipsa 1:5; Apocalipsa 1:18; Apocalipsa 5:8,9; Apocalipsa 19:11-15; Apocalipsa 21:6

Acestea sunt doar câteva texte din Apocalipsa care ni-L descriu pe Isus în diferitele Sale roluri şi funcţii. El este Mielul, o referire la prima Sa venire, când S-a dat ca jertfă pentru păcatele noastre:

„Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat, căci Hristos, Paştele nostru, a fost jertfit” (1 Corinteni 5:7). De asemenea, El este Acela care a „fost mort” şi care este „viu în vecii vecilor” (Apocalipsa 1:18), o referire la moartea şi învierea Sa. „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze a treia zi dintre cei morţi” (Luca 24:46). Iar în Apocalipsa 19:11-15 este înfăţişat în rolul de la a doua Sa venire, când Se va întoarce cu putere, slavă şi judecată. „Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui” (Matei 16:27).

Cum ne putem forma obiceiul de a aşeza viaţa, moartea, învierea şi revenirea lui Isus în centrul existenţei noastre şi la baza deciziilor morale pe care le luam?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/isus-si-cartea-apocalipsa/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

3.3 Imagini ale lui Isus (st3 Isus şi cartea Apocalipsa)

Despre autor
-