Views


Elena Monica Cîrtog & Bogdan Stoica; ”3.3 Atributele divine ale Duhului Sfânt (st3 Divinitatea Duhului Sfânt)”

Atributele divine ale Duhului Sfânt

2. Ce atribute şi activităţi divine ale Duhului Sfânt sunt amintite în următoarele pasaje? 1 Corinteni 2:10,11; compară cu Isaia 40:13,14 Psalmii 139:7 Evrei 9:14; compară cu 1 Timotei 6:16 Luca 1:35; Romani 15:19; compară cu Psalmii 104:30

1 Corinteni 2:10,11; 10. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. 11. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului care este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu.

Isaia 40:13,14; 13. Cine a cercetat Duhul Domnului şi cine L-a luminat cu sfaturile lui?
14. Cu cine S-a sfătuit El, ca să ia învăţătură? Cine L-a învăţat cărarea dreptăţii? Cine L-a învăţat înţelepciunea şi I-a făcut cunoscut calea priceperii?

Psalmii 139:7; Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta?

Evrei 9:14; Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu!

1 Timotei 6:16; Singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin.

Luca 1:35; Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.

Romani 15:19; fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Aşa că, de la Ierusalim şi ţările dimprejur până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos.

Psalmii 104:30; Îţi trimiţi Tu suflarea, ele sunt zidite, şi înnoieşti astfel faţa pământului.

Numai Unul egal cu Dumnezeu poate cunoaşte lucrurile adânci ale lui Dumnezeu (1 Corinteni 2:10,11). Nimeni nu-L cunoaşte mai bine pe Dumnezeu decât Duhul. Cineva din afara Trinităţii nu L-ar putea cunoaşte aşa. Prin urmare, Duhul Sfânt este omniscient. Prezenţa Duhului Sfânt este prezenţa lui Dumnezeu. Dacă nu există loc în care să fugim de Duhul lui Dumnezeu, înseamnă că El este omniprezent (Psalmii 139:7). De asemenea, se afirmă că Duhul lui Dumnezeu este veşnic (Evrei 9:14). Cine spune Biblia că are nemurirea? Numai Dumnezeu (1 Timotei 6:16).
Dacă Duhul este veşnic, atunci El trebuie să fie Dumnezeu. Duhul Sfânt este şi atotputernic. în Luca 1:35, expresiile „Duhul Sfânt” şi „puterea Celui Preaînalt” sunt sinonime. Ele sunt utilizate aici în contextul unui miracol de cel mai înalt grad, naşterea din fecioară. în Romani 15:19, apostolul Pavel mărturiseşte că lucrul acesta s-a petrecut prin „puterea semnelor şi a minunilor, … prin puterea Duhului Sfânt”. Aşadar, Duhul Sfânt poate face minuni divine. Isus mai spune că blasfemia la adresa Duhului este de neiertat (Matei 12:31,32; Marcu 3:28,29). Faptul acesta poate fi explicat numai dacă Duhul Sfânt este Dumnezeu. Dar poate că cea mai uimitoare lucrare a Duhului Sfânt este transformarea oamenilor. El aduce la îndeplinire naşterea spirituală (loan 3:5-8). El poate să facă un lucru de care este capabil numai Dumnezeu.

Alte materiale in format audio, doc, pdf, pptx, etc… puteti descarca accesand pagina noastra web:
www.7adventist.com/studiu/

3.3 Atributele divine ale Duhului Sfânt (st3 Divinitatea Duhului Sfânt)

Despre autor
-