Views

Monica Cîrtog & Nicu Călin „3.2 Hristos, Creatorul (st3 Dumnezeu sau banii?)”

Duminică, 14 ianuarie – Hristos, Creatorul

1. Cine a creat lumea materială şi cu ce scop? Geneza 1:1; Psalmii 33:6,9; Isaia 45:12; Ieremia 51:15; Ioan 1:3

„Hristos a fost Acela care a întins cerurile şi a pus temeliile pământului. Mâna Lui a fost aceea care a aşezat lumile în spaţiu şi a modelat florile câmpului. «El întăreşte munţii prin tăria Lui.» «A Lui este marea, El a făcut-o» (Psalmii 65:6; 95:5). El a fost Cel care a umplut pământul cu frumuseţe şi văzduhul cu cântece. Şi, pe toate lucrurile de pe pământ, din văzduh şi cer, El a scris mesajul iubirii Tatălui.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, ed. 2015, pp. 10-11

Lucrurile materiale nu sunt ceva rău în sine. Spre deosebire de alte religii care susţin că lumea materială şi materia sunt rele în ele însele şi că doar lucrurile spirituale sunt bune, religia Bibliei preţuieşte lumea materială. Cum ar putea să fie rea, dacă Isus însuşi a creat-o? Este adevărat că ea poate fi pervertită şi folosită în scopuri rele, ca toate darurile lui Dumnezeu, dar aceasta nu înseamnă că este rea. Biblia ne avertizează împotriva abuzului şi pervertirii lucrurilor create de Dumnezeu în lumea aceasta, dar nu împotriva lucrurilor respective.

Dumnezeu a creat lumea materială şi a dorit ca omul să se bucure de roadele şi de binecuvântările ei. El le-a spus israeliţilor: „Apoi să te bucuri, cu levitul şi cu străinul care va fi în mijlocul tău, de toate bunurile pe care ţi le-a dat Domnul, Dumnezeul tău, ţie şi casei tale” (Deuteronomul 26:11; vezi şi 14:26).

Isus este Creatorul (Ioan 1:1-3), iar pământul este doar una dintre dovezile capacităţii Sale creatoare. Având această capacitate, El are şi o perspectivă unică asupra vieţii şi asupra fiinţelor vii. El cunoaşte valoarea reală a lucrurilor materiale şi ştie că ni le-a dat spre binele nostru şi spre bucuria noastră. Şi ştie ce se întâmplă atunci când oamenii le pervertesc sau când fac din ele un scop în sine, în loc să le folosească spre slava lui Dumnezeu.

Priveşte în jur la lucrurile bune din lumea creata. Chiar şi după ravagiile făcute de păcat, se mai găsesc în ea destule lucruri bune. Ce ne spune lumea creată, prin lucrurile bune din ea, despre cum este Dumnezeu?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/dumnezeu-sau-banii/

 

 

3.2 Hristos, Creatorul (st3 Dumnezeu sau banii?)

About The Author
-