Views

Monica Cîrtog & Marius Stancu „3.1 Introducere în studiul 3 (st3 Isus şi cartea Apocalipsa)”

Textul de memorat: „Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” (Apocalipsa 3:21)

Chiar şi la o citire rapidă a Noului Testament, putem remarca o realitate fundamentală: Noul Testament este legat în mod direct de Vechiul Testament. Evangheliile şi epistolele fie fac referire la evenimente din Vechiul Testament, fie citează direct sau indirect din el. De asemenea, Isus, când a vorbit despre El şi despre lucrarea Sa, a subliniat că trebuiau să se împlinească Scripturile (vezi Matei 26:54,56; Marcu 14:49; Ioan 13:18; 17:12).

Lucrul acesta este valabil şi cu privire la cartea Apocalipsa. Nu o putem înţelege dacă nu cunoaştem Vechiul Testament, în special cartea lui Daniel. De aceea le studiem de obicei împreună.

Un aspect deloc de neglijat este acela că referinţele la Vechiul Testament din cartea Apocalipsa, luate împreună cu restul cărţii, ni-L descoperă pe Isus. Tema ei principală este Isus, cine este El, ce a făcut El pentru poporul Său şi ce va face El pentru noi în timpul sfârşitului. De aceea, dacă vom respecta tema ei, orice discuţie despre evenimentele din zilele finale îl va avea în prim-plan pe El. În studiul de săptămâna aceasta, vom vedea cum ni-L prezintă cartea Apocalipsa.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/isus-si-cartea-apocalipsa/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

3.1 Introducere în studiul 3 (st3 Isus şi cartea Apocalipsa)

Despre autor
-