Views

Carmen Gavrilă & Daniel Sandu „3.1 Introducere în studiul 3 (st3 „Ca toţi să fie una”)”

Textul de memorat: „Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine, ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:20,21)

Evanghelia lui Ioan ne dezvăluie ce preocupări a avut Isus înainte de a fi trădat şi omorât. Ea ne prezintă pe parcursul a cinci capitole importante (Ioan 13 – 17) ultimele Sale învăţături şi o rugăciune (Ioan 17), care mai este numită uneori „rugăciunea Sa de Mare-Preot”.

„Denumirea aceasta este adecvată, pentru că, prin această rugăciune, Domnul nostru Se consacră sacrificiului în care este simultan preot şi victimă. Totodată, este o rugăciune de consacrare înălţată în favoarea celor pentru care este adus sacrificiul – ucenicii prezenţi în camera de sus şi cei care aveau să vină ulterior la credinţă prin mărturia lor.” – F. F. Bruce, The Gospel of John, Grand Rapids; Eerdmans, 1983, p. 328

în centrul rugăciunii se află preocuparea lui Isus pentru unitatea ucenicilor şi a celor care aveau să creadă în El mai târziu. Aceasta este tema ei principală: „Pentru ei Mă rog, nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi – tot ce este al Meu este al Tău şi ce este al Tău este al Meu – şi Eu sunt proslăvit în ei” (Ioan 17:9,10).

Discuţia noastră despre unitatea bisericii, despre unitatea noastră în Hristos nu poate fi relevantă şi completă dacă nu abordează şi rugăciunea aceasta. Pentru ce S-a rugat Isus, pentru cine S-a rugat şi ce semnificaţie are rugăciunea Sa pentru noi astăzi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/ca-toti-sa-fie-una/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

3.1 Introducere în studiul 3 (st3 „Ca toţi să fie una”)

Despre autor
-