3.1 Introducere in studiu – st3 Legământul cel veşnic

Views


Gabriel Radu 3.1 Introducere in studiu (st3 Legământul cel veşnic)

„Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod” (Apocalipsa 14:6). Să observăm sintagma „Evanghelia veşnică”: este veşnică pentru că a existat dintotdeauna, a fost dintotdeauna acolo, ne-a fost promisă în Hristos Isus „mai înainte de veşnicii” (Tit 1:2).

Prin urmare, nu este de mirare că Biblia vorbeşte şi în alte timpuri despre „Evanghelia veşnică” (Geneza 17:7; Isaia 24:4; Ezechiel 16:60; Evrei 13:20), pentru că esenţa Evangheliei este legământul, iar esenţa legământului este Evanghelia: Dumnezeu, prin harul Său salvator şi din dragoste, îţi oferă o mântuire pe care tu nu o meriţi şi pe care nu o poţi câştiga în vreun fel; iar tu, ca răspuns, să-L iubeşti la rândul tău „cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta” (Marcu 12:30, o dragoste care se manifestă prin ascultarea de Legea Sa: „Căci dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui” (1 Ioan 5:3).

Săptămâna aceasta vom analiza conceptul de legământ aşa cum este el exprimat în cartea Deuteronomul, unde legământul şi tot ce implică el apar foarte clar.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.1 Introducere in studiu – st3 Legământul cel veşnic

About The Author
-