2.7 Un gând de încheiere – st2 Originea Bibliei

Views


Gabriel Radu 2.7 Un gând de încheiere (st2 Originea Bibliei)

Deşi este esenţială pentru credinţa noastră, doar Biblia nu ar avea nicio valoare spirituală reală pentru noi dacă inima şi mintea noastră nu ar fi influenţate de Duhul Sfânt când o citim şi o studiem.

„În Cuvântul Său, Dumnezeu le-a încredinţat oamenilor cunoştinţa necesară pentru mântuire. Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca o descoperire autoritară, infailibilă a voinţei Sale. Ele sunt măsura caracterului, descoperitorul doctrinelor şi dovada experienţei… Cu toate acestea, faptul că Dumnezeu a descoperit voia Sa oamenilor prin Cuvântul Său n-a făcut inutilă prezenţa şi călăuzirea continuă a Duhului Sfânt. Din contră, Duhul a fost făgăduit de Mântuitorul nostru ca să descopere Cuvântul slujitorilor Săi, să lumineze şi să aplice învăţăturile Lui. Şi pentru că Duhul lui Dumnezeu a fost Acela care a inspirat Biblia, este cu neputinţă ca învăţătura Duhului să fie vreodată contrară aceleia a Cuvântului.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 9

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Psalmii 55-61
1. Cine sunt cei despre care spune psalmistul că „nu vor ajunge nici jumătate din zilele lor”?
2. Unde spera psalmistul să-i fie puse şi scrise lacrimile sale?
3. Ce constatase psalmistul despre cum este ajutorul omului?
4. La ce fel de adăpost dorea psalmistul să alerge?

Evanghelizare, secţiunea 6, subcapitolul „Predicile tipărite şi literatura”
5. Pentru ce anume este esenţială pagina tipărită?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.7 Un gând de încheiere – st2 Originea Bibliei

Despre autor
-