2.6 Biblia înţeleasă prin credinţă – st2 Originea Bibliei

Views


Gabriel Radu 2.6 Biblia înţeleasă prin credinţă (st2 Originea Bibliei)

6. De ce este atât de importantă credinţa pentru a-L înţelege pe Dumnezeu şi Cuvântul Său? De ce nu putem să Îi fim plăcuţi Lui fără credinţă? Evrei 11:3,6

Orice cunoaştere adevărată se realizează în contextul credinţei. Încrederea fără rezerve a copilului faţă de părinţii lui îl ajută să înveţe lucruri noi. Relaţia aceea de încredere îl călăuzeşte pe copil să înveţe aspectele de bază, fundamentale ale vieţii şi ale dragostei. Cunoştinţa şi înţelegerea sunt rezultatul unei relaţii de încredere şi iubire.

Tot aşa, un muzician bun interpretează o piesă muzicală foarte bine atunci când nu are doar aptitudinile tehnice necesare pentru a cânta la un instrument, ci şi dragoste faţă de muzică, faţă de compozitor şi de instrument. Putem afirma că nici noi nu înţelegem Biblia corect atunci când o abordăm cu scepticism sau având îndoieli metodologice, ci doar când venim cu un spirit de iubire şi credinţă. Apostolul Pavel scria: „Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui!” (Evrei 11:6). De aceea, este vital să ne apropiem de Biblie cu credinţă, recunoscându-i originea supranaturală, nu privind-o ca pe o carte scrisă de oameni.

Adventiştii de ziua a şaptea şi-au exprimat clar poziţia cu privire la originea supranaturală a Scripturii în Punctele fundamentale de credinţă ale bisericii, în care se spune: „Sfânta Scriptură, Vechiul şi Noul Testament, constituie Cuvântul scris al lui Dumnezeu, transmis prin inspiraţie divină, prin oamenii sfinţi ai lui Dumnezeu, care au vorbit şi au scris conduşi de Duhul Sfânt. În acest Cuvânt, Dumnezeu i-a încredinţat omului cunoştinţa necesară în vederea mântuirii. Sfintele Scripturi constituie descoperirea infailibilă a voii Sale. Ele sunt norma caracterului, criteriul de verificare a experienţei, descoperirea supremă a doctrinelor şi raportul demn de încredere al intervenţiilor lui Dumnezeu în istorie (Psalmii 119:105; Proverbele 30:5,6; Isaia 8:20; Ioan 17:17; 1 Tesaloniceni 2:13; 2 Timotei 3:16,17; Evrei 4:12; 2 Petru 1:20,21).”

Ce pierd oamenii din vedere atunci când nu citesc Biblia cu credinţă? De ce această credinţă nu este oarbă?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.6 Biblia înţeleasă prin credinţă – st2 Originea Bibliei

Despre autor
-