2.6 Noul Legământ (Ieremia 31:31-33) – st2 Abecedarul legământului

Views


Gabriel Radu 2.6 Noul Legământ (Ieremia 31:31-33) (st2 Abecedarul legământului)

În aceste pasaje din Vechiul Testament se menţionează pentru prima dată despre „noul legământ”. El este aşezat în contextul întoarcerii copiilor lui Israel din exil şi vorbeşte despre binecuvântările pe care ei le vor primi de la Dumnezeu. Din nou, ca în toate celelalte cazuri, Dumnezeu este cel care iniţiază legământul şi care îl va împlini prin harul Său.

De asemenea, observă şi limbajul folosit aici. Dumnezeu vorbeşte despre scrierea Legii Lui în inima lor şi, folosind limbajul tipic legământului cu Avraam, spune că va fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Lui. Astfel, la fel ca mai înainte, legământul nu este doar un acord cu caracter juridic obligatoriu, aşa cum se încheie în tribunalele de azi, ci se ocupă cu ceva mai mult.

6. Care este elementul-cheie care străbate versetele de mai jos? Ce vrea să facă Dumnezeul cu poporul Lui? Ieremia 31:33. Compară cu Exodul 6:7, care prezintă în detaliu o parte din legământul făcut cu Israel

7. Care este lucrul principal pe care Domnul îl face şi care pune bazele acestei relaţii? Ieremia 31:34. Compară cu Ioan 17:3.

În Ieremia 31:31-34 se pot vedea atât elementul harului, cât şi cel al ascultării, la fel ca în legămintele de odinioară. Dumnezeu le va ierta păcatele, va intra într-o relaţie cu ei şi va revărsa harul Său în viaţa lor. Drept urmare, oamenii Îl vor asculta în mod natural; nu într-un mod mecanic, ci pur şi simplu pentru că Îl cunosc, pentru că Îl iubesc şi pentru că vor să-I slujească. Acest lucru surprinde esenţa relaţiei de legământ pe care Domnul o caută cu poporul Lui.

Cum înţelegi ideea că Legea este scrisă în inima noastră? Înseamnă că ea devine subiectivă şi personală, ceva care să fie interpretat şi pus în aplicare potrivit cu ceea ce este în inima noastră? Sau înseamnă altceva? Dacă da, ce anume?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.6 Noul Legământ (Ieremia 31:31-33) – st2 Abecedarul legământului

Despre autor
-