2.5 Legământul cu Moise – st2 Abecedarul legământului

Views


Gabriel Radu 2.5 Legământul cu Moise (st2 Abecedarul legământului)

5. Citeşte Exodul 6:1-8 şi apoi răspunde la aceste întrebări:
a) Despre ce legământ vorbeşte Dumnezeu? (Vezi Geneza 12:1-3.)
b) Cum avea să fie ieşirea din Egipt o împlinire din partea lui Dumnezeu a făgăduinţelor legământului?
c) Ce paralelă poţi găsi între ce i-a promis Dumnezeu poporului aici şi ce i-a promis lui Noe înainte de potop?

După ieşirea din Egipt, copiii lui Israel au primit legământul la Sinai, care a fost dat în contextul eliberării din robie (Exodul 20:2) şi care conţinea măsurile sacrificiale ale lui Dumnezeu pentru ispăşirea şi iertarea păcatului. Prin urmare, a fost un legământ al harului ca toate celelalte, şi anume al harului lui Dumnezeu care a ajuns la poporul Său.

Legământul acesta reiterează, în multe moduri, aspectele majore din legământul cu Avraam:
1. Relaţia specială a lui Dumnezeu cu poporul Lui (compară Geneza 17:7, 8 cu Exodul 19:5,6).
2. Ei aveau să fie un neam mare (compară Geneza 12:2 cu Exodul 19:6).
3. Ascultarea era necesară (compară Geneza 17:9-14; 22:16-18 cu Exodul 19:5).

„Observă ordinea de aici: mai întâi, Domnul îl salvează pe Israel, apoi îi dă Legea Lui ca s-o ţină. Aceeaşi ordine este valabilă şi în privinţa Evangheliei. Mai întâi, Hristos ne salvează din păcat (vezi Ioan 1:29; 1 Corinteni 15:3; Galateni 1:4), apoi trăieşte Legea Lui în noi (Galateni 2:20; Romani 4:25, 8:1-3; 1 Petru 2:24)”. – The SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 602.

Citeşte Exodul 6:7. Domnul spune că ei vor fi poporul Lui, iar El, Dumnezeul lor. Observă dinamica aici: Ei vor fi „ceva” pentru Dumnezeu, iar Dumnezeu va fi „ceva” pentru ei. Dumnezeu nu vrea doar ca El să relaţioneze cu ei într-un mod special, ci şi ca ei să relaţioneze cu El într-un mod special. Nu caută Domnul acelaşi tip de relaţie şi cu noi, astăzi? Reflectă pasajul din Exodul 6:7 relaţia ta cu Domnul sau tu nu reprezinţi decât un nume în registrul bisericii?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.5 Legământul cu Moise – st2 Abecedarul legământului

About The Author
-