Views

Eugenia Milea & Nicu Călin „2.6 Cele dintâi roade (st2 Cincizecimea)”

Joi, 12 iulie – Cele dintâi roade

Ascultătorii lui Petru au fost răscoliţi de cuvintele lui. Poate că unii dintre ei se aflaseră cu câteva săptămâni mai înainte în mulţimea care ceruse răstignirea lui Isus (Luca 23:13-25). Acum însă, convinşi că Isus din Nazaret era într-adevăr Mesia trimis de Dumnezeu, i-au întrebat pe apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”

6. Care sunt cele două condiţii fundamentale pentru a primi iertarea? Faptele 2:38

Pocăinţa înseamnă schimbarea radicală a direcţiei vieţii şi întoarcerea cu spatele către păcat (Faptele 3:19; 26:20), nu doar tristeţe şi remuşcare. Asemenea credinţei, pocăinţa autentică este un dar de la Dumnezeu care poate fi acceptat sau respins (Faptele 5:31-33; 26:19-21; Romani 2:4).

Pocăinţa a fost asociată cu botezul încă din vremea lui Ioan Botezătorul (Marcu 1:4). Acesta a devenit mai exact o expresie a ei, un ritual care simboliza spălarea de păcate şi regenerarea morală produsă prin Duhul Sfânt (Faptele 2:38; 22:16; compară cu Tit 3:5-7).

7. Ce făgăduinţă specială le este dată celor care se pocăiesc şi se botează? Faptele 2:38,39

La Cincizecime, oamenii au primit nu doar iertarea păcatelor, ci şi plinătatea Duhului în vederea creşterii personale, în vederea slujirii în biserică şi, mai ales, în vederea misiunii. Aceasta a fost probabil cea mai mare dintre toate binecuvântările pe care le-au primit, fiindcă scopul principal al existenţei bisericii este răspândirea veştii bune a Evangheliei (1 Petru 2:9). Din ziua aceea înainte, ei au avut asigurarea mântuirii şi puterea Duhului Sfânt, care avea să le confere autoritate pentru misiunea la care a fost chemată biserica.

De ce trebuie să ai asigurarea iertării păcatelor înainte de a trece la proclamarea Evangheliei? Ce speranţă în Isus le poţi oferi altora, dacă tu nu o ai?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/cincizecimea/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

2.6 Cele dintâi roade (st2 Cincizecimea)

About The Author
-