2.5 Un mijlocitor – st2 Neliniştiţi şi răzvrătiţi

Views


Gabriel Radu 2.5 Un mijlocitor (st2 Neliniştiţi şi răzvrătiţi)

7. Ce ocazie i-a oferit Dumnezeu lui Moise în faţa acestei răzvrătiri? Numeri 14:11,12

Dumnezeu S-a oferit să-i nimicească pe israeliţi şi să întemeieze o nouă naţiune, cu Moise ca părinte al ei.

8. Cum a răspuns Moise la această rebeliune făţişă, îndreptată nu doar împotriva lui, ci şi împotriva lui Dumnezeu? Numeri 14:13-19

Acesta este momentul în care îl putem vedea pe adevăratul om al lui Dumnezeu. Răspunsul lui Moise, îngheţat în timp, Îl anticipează pe Mijlocitorul care, cu peste 1 400 de ani mai târziu, avea să Se roage pentru ucenicii Săi, în necazurile lor (Ioan 17). De fapt, mulţi teologi şi cercetători ai Bibliei au văzut în ceea ce a făcut Moise aici un exemplu a ceea ce Domnul Hristos face pentru noi. Vina lor, vina noastră, nu este nici măcar contestată. Şi totuşi, Moise pledează spunând: „«După mărimea îndurării Tale» (Numeri 14:19), Te rog să-i ierţi pe aceşti oameni.” Şi, ceea ce Dumnezeu a făcut atunci datorită mijlocirii lui Moise face pentru noi astăzi datorită lui Isus, în virtutea morţii, a învierii şi a mijlocirii Sale pentru noi.

Aşadar, Moise stăruie: „Iartă dar fărădelegea poporului acestuia, după mărimea îndurării Tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici” (Numeri 14:19). Harul combate răzvrătirea şi neliniştea în esenţa lor. Iertarea oferă noi începuturi.

Şi totuşi, sunt nişte costuri. Harul nu poate fi niciodată ieftin. Deşi sunt iertaţi, oamenii vor avea de înfruntat consecinţele răzvrătirii lor şi acea generaţie nu va intra în Ţara Promisă (Numeri 14:20-23).

Da, Dumnezeu îi va susţine pentru alţi treizeci şi opt de ani în pribegie. Îi va hrăni. Le va vorbi din Cortul Întâlnirii. Va fi alături de ei în pustie. Dar apoi, ei vor muri şi o nouă generaţie va prelua ştafeta şi va găsi odihnă în Ţara Promisă.

Sună a judecată; şi totuşi este, realmente, har. Cum avea această generaţie să fie în stare să cucerească puternicele oraşe-state ale Canaanului, dacă încă nu învăţase să se încreadă în El? Cum aveau să fie israeliţii o lumină pentru neamuri, când ei înşişi se poticneau în întuneric?

Ce lecţii dificile ai învăţat despre consecinţele păcatului iertat?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.5 Un mijlocitor – st2 Neliniştiţi şi răzvrătiţi

Despre autor
-