2.4 Un om nou (Isaia 6:5-7) – st2 O criză în conducere

Views


Gabriel Radu 2.4 Un om nou (Isaia 6:5-7) (st2 O criză în conducere)

În sanctuar, doar marele-preot putea veni în prezenţa Domnului în Sfânta Sfintelor, numai în Ziua Ispăşirii şi învăluit în fumul de tămâie care să îl protejeze, altfel ar fi murit (Leviticul 16:2,12,13). Isaia L-a văzut pe Domnul, chiar dacă nu era mare-preot şi nu a ars tămâie. Templul s-a umplut de fum (Isaia 6:4), ceea ce ne aminteşte de norul în care s-a arătat slava lui Dumnezeu în Ziua Ispăşirii (Leviticul 16:2). Cuprins de teamă şi crezând că este pierdut (Exodul 33:20; Judecătorii 6:22,23), Isaia a strigat, recunoscându-şi păcatul lui şi păcatele poporului său (vezi mărturisirea marelui-preot în Ziua Ispăşirii – Leviticul 16:21). „Stând aşa cum era, în lumina deplină a prezenţei divine, în sanctuar, şi-a dat seama că, în nedesăvârşirea şi neputinţa lui, nu era în stare să aducă la îndeplinire misiunea la care fusese chemat.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 308

3. De ce a atins unul dintre serafimi buzele lui Isaia cu un cărbune aprins de pe altar? Isaia 6:6,7

Serafimul i-a explicat că, atingându-i buzele, vinovăţia şi păcatul lui erau îndepărtate. Nu este specificat ce păcat anume, dar probabil că nu trebuie limitat doar la vorbirea greşită, pentru că buzele nu se referă doar la vorbire, ci şi la persoana care le rosteşte. După ce fost curăţat din punct de vedere moral, Isaia a putut să Îi aducă laudă lui Dumnezeu.

Focul este un agent purificator, pentru că arde necurăţiile (Numeri 31:23). Dar serafimul a luat un cărbune din focul sfânt necurmat de pe altar, pe care Însuşi Dumnezeu îl aprinsese (Leviticul 6:12). Astfel, serafimul l-a făcut pe Isaia să devină sfânt şi curat. La sanctuar, cu cărbunele de pe altar se aprindea tămâia (Leviticul 16:12,13). Dar serafimul atinge cărbunele de buzele lui Isaia, nu de tămâie. Ozia a vrut să ardă tămâie, dar Isaia a ajuns să fie el tămâia! Focul sfânt aprinde tămâia pentru ca Locaşul Domnului să se umple de mirosul ei sfânt; la fel îl aprinde pe profet ca să răspândească solia sfântă. În Isaia 6:8 şi mai departe vedem că Dumnezeu îl trimite pe Isaia la poporul Său.

Reciteşte reacţia lui Isaia (Isaia 6:5) la vederea sfinţeniei lui Dumnezeu. Care a fost singura soluţie la problema păcatului? Ce s-a întâmplat la cruce?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.4 Un om nou (Isaia 6:5-7) – st2 O criză în conducere

About The Author
-