Views


Emanuel Grecu & Daniela Măgureanu; ”2.4 Temele principale (st2 Moştenirea celor credincioşi)”

4. Citeşte 1 Petru 1:3-12. Care sunt temele abordate în acest pasaj?

În salutul adresat cititorilor săi în primele două versete, Petru a făcut deja referire la Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt (1 Petru 1:2). Tema pasajului din 1 Petru 1:3-12 o constituie tocmai cele trei Persoane ale Dumnezeirii. Tatăl şi Fiul constituie tema pasajului 1 Petru 1:3-9, iar Duhul Sfânt tema principală a pasajului 1 Petru 1:10-12.

Pe măsură ce scrie despre Tatăl, despre Fiul şi despre lucrarea Duhului Sfânt, Petru introduce multe alte teme asupra cărora va reveni.

Creştinii, începe el (1:3), au fost născuţi din nou. Ei au fost transformaţi prin învierea lui Isus Hristos, pentru o moştenire extraordinară care îi aşteaptă în cer (vers. 3,4). Aici, ca de altfel în multe alte locuri din Noul Testament, învierea lui Isus este secretul speranţei creştine.

Speranţa aceasta le oferă creştinilor un motiv de bucurie, în ciuda suferinţelor de pe pământ. Suferinţa le verifică şi le rafinează credinţa, tot aşa cum focul verifică şi rafinează aurul. Cititorii lui Petru nu îl văzuseră pe Isus în timpul lucrării Sale pe pământ, dar îl iubeau şi credeau în El. Iar răsplata credinţei lor avea să fie mântuirea şi „o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri” pentru ei (vers. 4).

În continuare, Petru le aduce la cunoştinţă faptul că profeţii din vechime prorociseră „despre harul care vă era păstrat vouă” şi că „au făcut din mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare” (vers. 10).

Când aminteşte că aceşti credincioşi erau persecutaţi din cauza credinţei lor. Petru subliniază că ei luau parte la conflictul mai amplu dintre bine şi rău. Dorinţa sa cea mai mare este să-i încurajeze să rămână credincioşi adevărului, chiar şi în încercări.

Din 1 Petru 1:4 aflăm că avem păstrată în cer o moştenire. Gândeşte-te: există în cer un loc rezervat special pentru tine! Care ar trebui să fie răspunsul tău la această minunată promisiune?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
Scoala de sabat

2.4 Temele principale (st2 Moştenirea celor credincioşi)

About The Author
-