2.3 Copilăria lui Isus – st2 Familia

Views


Gabriel Radu 2.3 Copilăria lui Isus (st2 Familia)

Scriptura ne oferă foarte puține detalii despre copilăria lui Isus. 0 mare par­te din anii aceia sunt învăluiți în mister. Cu toate acestea, ni s-au dau niște informații cu privire la caracterul părinților Lui pământești, Maria și losif, și ce aflăm despre ei ne poate explica ceva din copilăria și educația Lui timpurie.

2. Ce ne spun următoarele texte despre Maria și losif și despre educația pe care l-au oferit-o lui Isus?
Luca 1:26-38 _____________________________________________________
Luca 1:46-55 _____________________________________________________
Matei 1:18-24 ____________________________________________________

Din aceste texte putem înțelege că atât Maria, cât și Iosif erau evrei
credincioși, care căutau să trăiască în ascultare de legile Dumnezeu. Și, într-adevăr, când Domnul le-a spus ce urma să losif și Maria au făcut cu credincioșie tot ce li se spusese.

„Copilul Isus nu a învățat la școlile sinagogilor. Mama Sa l-a fost primul învățător omenesc. Din gura ei și din scrierile profeților, El a învățat despre lucrurile cerești. Chiar cuvintele pe care El însuși i le spusese lui Moise pentru Israel le învăța acum, stând pe genunchii mamei Sale. Trecând de la vârsta co­pilăriei la aceea a tinereții, El nu a studiat la școlile rabinilor, nu avea nevoie să obțină educația din astfel de izvoare, deoarece Dumnezeu era învățătorul Său.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 70

Fără îndoială că Maria și losif au fost niște învățători buni și credincioși pentru Isus, dar, așa cum ne descoperă relatarea din Luca 2:41-50, erau încă multe lucruri pe care ei nu le înțelegeau despre Fiul lor, deoarece Isus avea o cunoaștere și o înțelepciune care îi fuseseră date direct de Dumnezeu.

Recitește afirmațiile lui Ellen G. White. Cum înțelegem ce a scris ea despre cum a învățat Isus, pe genunchii mamei, cuvintele pe care El însuși le spu­sese? Ce ne spune acest lucru despre dragostea uimitoare a lui Dumnezeu și smerenia Fiului omului? Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de Scripturi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.3 Copilăria lui Isus – st2 Familia

Despre autor
-