2.2 Prima familie – st2 Familia

Views


Gabriel Radu 2.2 Prima familie (st2 Familia)

Nu ne-au fost date detalii în primele pagini ale Scripturii cu privire la felul de educație care s-a dat în familie în primele zile ale istoriei omenirii. Totuși, putem fi siguri că, atunci, educația a avut loc în însăși cadrul familiei.

„Sistemul de educație stabilit în Eden avea în centru familia. Adam era «fiul lui Dumnezeu» (Luca 3:38), iar copiii Celui Preaînalt primeau învățătură de la Tatăl lor. în adevăratul sens al cuvântului, școala lor era o școală de familie.” –
Ellen G. White, Educație, p. 35. Deși nu știm exact ce s-a predat, putem fi si­guri că a fost vorba despre minunile creațiunii și, după păcat, despre planul de mântuire.

1. Ce ne învață următoarele texte și de ce învățăturile acestea trebuie să fi fost parte din educația dată de Adam și Eva copiilor lor?

Geneza cap. 1 și 2; 3:1-15__________________________________________
2 Corinteni 4:6_____________________________________________________
Luca 10:27 _________________________________________________________
Galateni 3:11 ______________________________________________________
Apocaiipsa 22:12 ___________________________________________________

„Sistemul de educație instituit la începutul lumii trebuia să fie un model pentru om de-a lungul veșniciei. Ca o ilustrare a principiilor sale, a fost înteme­ iată o școală-model în Eden, căminul primilor noștri părinți.” – Ellen G. White, Educație, p. 20

Educația creștină este un angajament de a-i educa pe membrii bisericii și fa­miliile în ce privește doctrina, închinarea, învățătura, părtășia, evanghelizarea și slujirea. în cămin, membrii familiei învață despre dragostea și făgăduințele lui Dumnezeu. Aici, Isus le este prezentat copiilor ca Domn, Mântuitor și Prieten al lor și Biblia este înălțată ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Familia este locul în
care copiii trebuie să înțeleagă cum este o relație bună cu Tatăl nostru ceresc.

In Geneza 4:1-4 vedem cum Cain și Abelîi aduc jertfe Domnului. Cu siguranță că ei au învățat despre sensul și importanța jertfelor ca parte a educației din fa­milie despre planul de mântuire. Dar o bună educație nu conduce întotdeauna la rezultatul sperat, după cum ne demonstrează și istoria.

Ce alegeri poți face pentru ca familia ta să devină un mediu în care adevă­rul să fie învățat și trăit?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.2 Prima familie – st2 Familia

Despre autor
-