Views

Otilia Fidileş & Marius Stancu „2.1 Introducere în studiul 2 (st2 Cauzele discordiei)”

Duminică, 7 octombrie – „Întoarce-te, necredincioasă Israel”

Israeliţii din vechime au oscilat continuu între neascultare şi anarhie, pe de o parte, şi întoarcere la Dumnezeu şi ascultare, pe de altă parte. Acest tipar se regăseşte pe tot parcursul istoriei lor. Când respectau voinţa Domnului, erau binecuvântaţi cu pace şi cu viaţă. Când nu ascultau şi făceau ce voiau ei, viaţa lor era nefericită, marcată de războaie şi conflicte. Dumnezeu i-a avertizat cu privire la consecinţe încă dinainte de intrarea lor în Canaan şi le-a arătat cum să le evite.

1. De care binecuvântări aveau să se bucure israeliţii dacă aveau să asculte de voinţa lui Dumnezeu? Deuteronomul 28:1-14

2. Ce lecţie găsim pentru noi în apelul lui Dumnezeu ca Israel să se pocăiască şi să se întoarcă la El? Ce învăţăm despre dragostea şi răbdarea Sa? Ieremia 3:12-18

Dumnezeu Şi-a păstrat dragostea, îndurarea şi generozitatea faţă de copiii Săi, în ciuda răzvrătirii, dezbinării şi idolatriei lor. El îi cheamă fără încetare să se întoarcă la El şi să se pocăiască de nelegiuirea lor. Şi le promite iar şi iar refacere şi speranţă pentru viitor.

Prorocul a rostit cuvintele acestea într-o perioadă de mare neglijare a Cuvântului lui Dumnezeu. în ciuda reformelor începute de Iosia, israeliţii, în majoritatea lor, nu simţeau nevoia spirituală de a fi ascultători de Dumnezeu. Păcatele lor, idolatria şi viaţa lor egoistă îi duseseră la dezastru în plan spiritual şi politic. Cu cât se îndepărtau mai mult de voia lui Dumnezeu, cu atât mai sumbru le era viitorul. Dar, prin Ieremia, Dumnezeu i-a chemat să se întoarcă. Le pregătise un viitor frumos şi dorea să le redea prosperitatea, unitatea şi sănătatea. Aceasta însă doar dacă aveau să trăiască prin credinţă şi să facă dovada credinţei lor.

Cum a fost viaţa ta când ai ascultat de Dumnezeu si cum a fost când nu ai ascultat de El?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/cauzele-discordiei/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

 

2.2 (st2 Cauzele discordiei)

Despre autor
-