Views

Otilia Fidileş & Marius Stancu „2.1 Introducere în studiul 2 (st2 Cauzele discordiei)”

Textul de memorat: „Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa sfinţilor este priceperea.” (Proverbele 9:10)

Profeţii din Vechiul Testament i-au chemat în repetate rânduri pe israeliţi să asculte de cerinţele lui Dumnezeu. Neascultarea şi nepăsarea aveau să conducă la apostazie şi discordie. Ascultarea de legile lui Dumnezeu avea menirea să-i protejeze de consecinţele naturale ale păcatului şi să-i sfinţească în mijlocul multelor popoare străine. Respectarea voinţei divine urma să dea naştere la armonie între ei şi să le întărească decizia de a se opune pătrunderii printre ei a practicilor păgâne şi rele de închinare. Dorinţa lui Dumnezeu a fost ca poporul Lui să fie sfânt şi să fie o mărturie pentru popoarele învecinate.

După ce au fost eliberaţi din Egipt, Moise le-a spus evreilor: „Iată, v-am învăţat legi şi porunci, cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire. Să le păziţi şi să le împliniţi, căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: «Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput»” (Deuteronomul 4:5,6).

Dacă ar fi rămas credincios, Israel ar fi fost mult binecuvântat şi ar fi fost, la rândul lui, o binecuvântare pentru alţii. însă necredincioşia avea să genereze o serie întreagă de probleme, printre care şi discordia.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/cauzele-discordiei/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

2.1 Introducere în studiul 2 (st2 Cauzele discordiei)

Despre autor
-