13.7 Un gând de încheiere – st13 Un pas prin credinţă

Views


Gabriel Radu 13.7 Un gând de încheiere (st13 Un pas prin credinţă)

„Aceia cărora li s-a încredinţat supravegherea spirituală a bisericii trebuie să plănuiască metode şi să găsească mijloace prin care să i se ofere fiecărui membru al bisericii posibilitatea de a lua parte la lucrarea lui Dumnezeu. … În planificările lor [conducătorii] trebuie să acorde o atenţie specială lucrării care poate fi făcută de membrii bisericii printre prieteni şi vecini. Lucrarea lui Dumnezeu de pe acest pământ nu poate fi încheiată până când aceia care alcătuiesc biserica noastră nu se implică în lucru şi nu-şi unesc eforturile cu cele ale pastorilor şi ale slujbaşilor. Mântuirea celor păcătoşi cere o lucrare personală stăruitoare. Noi trebuie să mergem şi să le ducem cuvântul vieţii, nu să aşteptăm ca ei să vină la noi. O, dacă le-aş putea spune fraţilor cuvinte prin care să-i trezesc la o acţiune stăruitoare! Clipele care ne mai sunt acordate sunt puţine. Stăm chiar la hotarul lumii veşnice. Nu avem timp de pierdut. Fiecare clipă este de aur şi mult prea preţioasă, ca să fie dedicată slujirii de sine. … În fiecare biserică există talente care, printr-o folosire corespunzătoare, ar putea să fie dezvoltate pentru a ajuta în această lucrare. Pentru zidirea comunităţilor noastre, este nevoie acum de lucrarea atentă a unor lucrători înţelepţi, care să descopere şi să dezvolte talentele din biserică – talente care pot fi educate pentru a fi folosite de Domnul.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 9, pp. 116-117

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Isaia 22-28
1. Ce spune profetul că aveau să facă cei ce numărau casele Ierusalimului?
2. Unde scrie că Domnul „nimiceşte moartea pe vecie” şi „şterge lacrimile de pe toate feţele”?
3. Sub ale cui picioare şi sub ai cui paşi avea să fie călcată „cetatea îngâmfată”?
4. Ce se va întâmpla cu „cununa îngâmfată” şi ce fel de „cunună” avea să poarte rămăşiţa poporului?

Evanghelizare, Secţiunea 9, subcapitolul „Întâmpinarea prejudecăţilor şi împotrivirii”
5. Cum trebuie trataţi adversarii cei mai înverşunaţi?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

13.7 Un gând de încheiere – st13 Un pas prin credinţă

Despre autor
-