13.7 Un gând de încheiere – st13 Renaşterea planetei Pământ

Views


Gabriel Radu 13.7 Un gând de încheiere (st13 Renaşterea planetei Pământ)

„Şi anii veşniciei, în desfăşurarea lor, vor aduce descoperiri mai bogate şi mai slăvite despre Dumnezeu şi despre Hristos. Pe măsură ce creşte cunoştinţa, cresc şi dragostea, respectul şi fericirea. Cu cât oamenii Îl vor cunoaşte pe Dumnezeu mai mult, cu atât mai mare va fi admiraţia lor faţă de caracterul Său. […] Marea luptă s-a sfârşit. Păcatul şi păcătoşii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibraţie de armonie şi de bucurie străbate prin creaţiunea imensă. De la Acela care a creat toate se revarsă viaţa, lumina şi fericirea prin domeniile spaţiului fără sfârşit. De la atomul minuscul şi până la lumile cele mari, toate lucrurile, însufleţite şi neînsufleţite, în frumuseţea lor neumbrită şi într-o bucurie desăvârşită, declară că Dumnezeu este iubire.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 678

Rezumat: Isaia prezintă o viziune de mare şi cutremurătoare anvergură. Dumnezeu nu doar că Îşi va curăţi şi restaura biserica, El îi va şi lărgi hotarele ca să cuprindă toate neamurile. În cele din urmă, refacerea poporului Său va duce la recrearea planetei Pământ, în care prezenţa Sa va fi mângâierea supremă a celor mântuiţi.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Amos 4 – Obadia 1
1. Pentru ce este sfătuit Israel să se pregătească?
2. În ce fuseseră prefăcute judecata şi roada dreptăţii?
3. Ce şi unde vor căuta oamenii, umblând istoviţi, fără să găsească?
4. Ce reproşuri i se fac Edomului, prin expresia: „Nu trebuia să.”?

Evanghelizare, Secţiunea 13, subcapitolul „Vizitele din casă în casă”
5. Ce trebuie făcut pentru categoriile de oameni la care nu se poate ajunge prin adunările publice?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descarcăca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

13.7 Un gând de încheiere – st13 Renaşterea planetei Pământ

Despre autor
-