13.7 Un gând de încheiere – st13 Odihna supremă

Views


Gabriel Radu 13.7 Un gând de încheiere (st13 Odihna supremă)

„Toţi dorim un răspuns imediat şi direct la rugăciunile noastre şi, atunci când răspunsul întârzie sau vine într-o formă neaşteptată, suntem ispitiţi să ne descurajăm. Dar Dumnezeu este prea înţelept şi prea bun ca să ne răspundă întotdeauna la rugăciuni exact în momentul şi în felul în care dorim noi. El va face pentru noi mai mult şi mai bine decât să aducă la îndeplinire toate dorinţele noastre. Şi pentru că ne putem încrede în înţelepciunea şi iubirea Sa, nu ar trebui să-I cerem să cedeze în faţa voinţei noastre, ci să căutăm să ne integrăm în planul Său şi să îl aducem la îndeplinire. Dorinţele şi interesele noastre trebuie să se piardă în voinţa Sa.” – Ellen G. White, Slujitorii Evangheliei, p. 219

„Nu va mai fi mult până va veni Isus ca să-i salveze pe copiii Săi şi să le dea atingerea finală a nemuririi. «Trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire.» Mormintele se vor deschide şi morţii vor ieşi din ele biruitori, strigând: „Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?” Cei dragi ai noştri care dorm în Isus vor învia îmbrăcaţi în nemurire.” – Idem, Sfaturi privind administrarea creştină a vieţii, p. 35

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: 1 Corinteni 3-9
1. Ce anume avea să le amintească Timotei corintenilor?
2. Cu ce fel de „azimi” îi îndemna Pavel pe corinteni să „prăznuiască”?
3. Ce fel de oameni nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu?
4. Ce a rânduit Domnul pentru cei ce propovăduiesc Evanghelia?

Evanghelizare, Secţiunea 15, subcapitolul „Personalul responsabil cu muzica”
5. Pentru ce anume nu trebuie să fie cheltuiţi bani?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu

13.7 Un gând de încheiere – st13 Odihna supremă

About The Author
-