13.7 Un gând de încheiere – (st13 Conducători în Israel)

Views

Alin si Claudia Apostol 13.7 Un gând de încheiere (st13 Conducători în Israel)

Vineri, 27 decembrie – Un gând de încheiere

„Lucrarea de restatornicire şi reformă realizată de robii întorşi sub conducerea lui Zorobabel, Ezra şi Neemia prezintă un tablou al lucrării de restatornicire spirituală care trebuie adusă la îndeplinire în zilele de încheiere a istoriei acestui pământ. Rămăşiţa lui Israel era un popor slab, expus la atacurile vrăjmaşilor, dar, prin ei, Dumnezeu avea în plan să păstreze cunoaşterea despre Sine şi despre Legea Sa. Ei erau păzitorii închinării adevărate, păstrătorii descoperirilor sfinte. Experienţele pe care le-au avut când au clădit templul şi zidul Ierusalimului au fost deosebite. Împotrivirea căreia au trebuit să-i facă faţă a fost puternică. Poverile purtate de conducători în această lucrare au fost grele, dar aceşti bărbaţi au mers înainte cu încredere neabătută, în umilinţa spiritului şi sprijinire fermă pe Dumnezeu, crezând că El va face să biruiască adevărul Său. Asemenea regelui Ezechia, Neemia «s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la El şi a păzit poruncile… şi Domnul a fost cu el».” – Ellen G. White, Profeţi si regi, p. 677

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Calea către Hristos, Capitolul 11 – „Înaltul privilegiu al rugăciunii”.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link: http://www.7adventist.com/studiu/conducatori-in-israel/

13.7 Un gând de încheiere – (st13 Conducători în Israel)

Despre autor
-