Views

Daniela Petre & Emanuel Grecu „13.6 Viaţa pe Noul Pământ (st13 Refacerea finală a unităţii)”

Joi, 27 decembrie – Viaţa pe Noul Pământ

7. Ce i s-a descoperit lui Isaia despre viaţa pe Noul Pământ? Isaia 35:4-10; 65:21-25

În cartea lui Isaia, întâlnim de câteva ori cuvântul „nou”: „lucruri noi” (42:9; 48:6), „o cântare nouă” (42:10), „ceva nou” (43:19), „un nume nou” (62:2). În capitolul 65 este vorba despre o nouă ordine a lucrurilor. Între toate fiinţele create de Dumnezeu este pace şi armonie. Blestemele legământului abătute asupra ţării din cauza neascultării şi răzvrătirii (Leviticul 26:14-17, Deuteronomul 28:30) vor fi înlăturate pentru totdeauna, fiindcă păcatul nu mai există.

Cum va fi să trăim într-un loc atât de frumos? Ne vom mai recunoaşte prietenii şi rudele după ce vom primi nemurirea şi vom fi refăcuţi complet după chipul lui Dumnezeu? Ucenicii L-au recunoscut pe Domnul Hristos după înviere. Maria L-a recunoscut după glas (Ioan 20:11-16). Toma L-a recunoscut după înfăţişare (Ioan 20:27,28). Ucenicii care mergeau spre Emaus L-au recunoscut după modul în care S-a purtat la masă (Luca 24:30,31,35). Deci, dacă vom învia în trup la fel cum a înviat Isus, ne vom recunoaşte unii pe alţii şi vom fi împreună pentru veşnicie!

„Acolo, cei răscumpăraţi vor cunoaşte aşa cum sunt cunoscuţi. Dragostea şi compasiunea pe care însuşi Dumnezeu le-a sădit în suflet îşi vor găsi acolo manifestarea cea mai profundă şi cea mai plăcută. Comuniunea curată cu fiinţele sfinte, socializarea armonioasă cu îngerii cereşti şi cu toţi credincioşii din toate timpurile care şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului, legăturile sfinte care unesc întreaga familie din cer şi de pe pământ (vezi Efeseni 3:15) – toate acestea constituie motivul fericirii celor răscumpăraţi.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, ed. 2011, p. 677

Cum ne putem forma obiceiul de a ne gândi la lucrurile care nu se văd si care sunt veşnice (2 Corinteni 4:16-18) si de a ne bucura de ele încă de pe acum?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/refacerea-finala-a-unitatii/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

13.6 Viaţa pe Noul Pământ (st13 Refacerea finală a unităţii)

Despre autor
-