13.6 Angajamentul dragostei – st13 Un pas prin credinţă

Views


Gabriel Radu 13.6 Angajamentul dragostei (st13 Un pas prin credinţă)

La sfârşitul conversaţiei cu Petru, Isus îi vorbeşte despre costul uceniciei. El vrea ca Petru să ştie clar ce va avea de înfruntat dacă acceptă invitaţia Sa: „Paşte oile Mele.”

8. Ce i-a spus Isus lui Petru despre costul uceniciei? De ce crezi că i-a descoperit ceva atât de cutremurător la acest punct din viaţa lui? Ioan 21:18,19

Hristos a prevestit martiriul pe care urma să-l sufere Petru. Mâinile sale aveau să fie întinse pe cruce. Prin această descoperire, Isus i-a oferit lui Petru posibilitatea de a alege. În Ziua Cincizecimii, Petru urma să vadă cum veneau la Hristos cu miile. Avea să facă minuni în Numele lui Isus şi să-L slăvească înaintea multor alte mii. Urma să aibă parte de bucuria veşnică de a fi părtaş cu El la lucrarea Sa. Dar privilegiul acela avea să vină cu un cost. Cerea un sacrificiu – sacrificiul suprem. Lui Petru i s-a cerut să-şi ia angajamentul cu ochii bine deschişi. Dar Petru ştia de acum că niciun sacrificiu nu este prea mare pentru a I se alătura lui Isus în lucrarea Sa.

9. Care este alternativa lui Ioan la dragostea văzută doar ca un lucru abstract şi vag? Cum defineşte Ioan sacrificiul suprem al dragostei? 1 Ioan 3:16-18

În veşnicie, nimic din ceea ce am făcut vreodată nu va părea un sacrificiu. Ni se va părea că investiţia noastră de timp, efort, chiar viaţa, va fi răsplătită peste măsură. Ce bucurie să putem transforma dragostea în fapte şi intenţiile în angajament! Când răspundem iubirii divine fără nicio reţinere şi mergem să slujim, dând mărturie altora în calitate de ambasadori ai lui Hristos, împlinim planul Său pentru viaţa noastre şi avem parte de cea mai mare bucurie. Isus a spus: „Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceţi” (Ioan 13:17). Ajungem să trăim bucuria cea mai mare a vieţii şi o fericire durabilă când atingem scopul existenţei noastre – proslăvirea lui Dumnezeu prin viaţa noastră şi prin vestirea adevărului şi a iubirii Sale.

Încearcă să îţi imaginezi viaţa veşnică, o viaţă cu mult mai bună decât ceea ce trăim noi acum. De ce făgăduinţa vieţii veşnice nu merită să fie pierdută pentru nimic din ce se întâmplă în scurta noastră viaţă de acum?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

13.6 Angajamentul dragostei – st13 Un pas prin credinţă

About The Author
-