Views

Daniela Petre & Emanuel Grecu „13.5 Un pământ nou pentru cei răscumpăraţi (st13 Refacerea finală a unităţii)”

Miercuri, 26 decembrie – Un pământ nou pentru cei răscumpăraţi

Şi Isaia, şi Ioan au văzut în viziune Noul Pământ (Isaia 65:17; Apocalipsa 21:1).

5. Cum descrie Ioan frumoasa cetate a celor răscumpăraţi? Ce înţelegem de aici despre unitatea şi armonia care vor exista acolo? Apocalipsa 21:2,9-27

6. Râul cu apa vieţii şi pomul vieţii sunt alte două lucruri importante din noua cetate. Care va fi scopul lor pe Noul Pământ? Apocalipsa 22:1-5

Pomul vieţii, la care Adam nu a mai avut acces în urma neascultării (Geneza 3:22-24), se va regăsi Edenul refăcut. Accesul la el le este promis tuturor celor care vor birui (Apocalipsa 2:7). El aduce douăsprezece feluri de rod, câte unul diferit în fiecare lună, fapt care poate explica de ce, pe Noul Pământ, „«în fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea», zice Domnul” (Isaia 66:23). Faptul că „frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor” subliniază intenţia lui Dumnezeu de a înlătura toate barierele dintre oameni şi de a întoarce omenirea la planul iniţial: unificarea tuturor popoarelor într-o singură familie plină de armonie şi pace.

„«Vindecarea neamurilor» are sensul figurat de îndepărtare a tuturor barierelor şi separărilor naţionale şi lingvistice (…). Popoarele nu mai sunt «neamuri», ci sunt reunite într-o singură familie ca popor adevărat al lui Dumnezeu (…). Frunzele pomului vieţii, cu proprietăţile lor vindecătoare, vor tămădui toate rănile – rasiale, etnice, tribale sau lingvistice – care au fărâmiţat şi divizat omenirea atâtea secole.” – Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation, p. 593

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/refacerea-finala-a-unitatii/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

13.5 Un pământ nou pentru cei răscumpăraţi (st13 Refacerea finală a unităţii)

Despre autor
-