13.5 În vremea lui Ioan Botezătorul (st13 „El va întoarce inimile…”)

Views

Claudia Mihăilă & Raul Niţu 13.5 În vremea lui Ioan Botezătorul (st13 „El va întoarce inimile…”)

Miercuri, 26 iunie – În vremea lui Ioan Botezătorul

Pe lângă anunţul îngerului Gabriel (Luca 1:17) şi confirmarea lui de către Isus ca fiind Ilie cel prezis (Matei 11:14; 17:12,13), scriitorii Evangheliei afirmă că Ioan Botezătorul a fost „solul” trimis pentru a pregăti calea Domnului (Matei 11:10; Marcu 1:2; Luca 7:27; compară cu Maleahi 3:1).

6. În ce fel a fost mesajul lui Ioan o chemare de „întoarcere a inimilor”? Matei 3:2,8; 14:4; Marcu 1:4; Luca 3:3,8,9,11,13,14

La fel ca agricultorul care ară pământul tare ca să-l pregătească pentru a primi sămânţa, Ioan a denunţat păcatul şi i-a îndemnat pe păcătoşi să se pocăiască. Fără o atentă cercetare de sine, fără conştientizarea stării reale în care ne aflăm, prin natura noastră, nu simţim nicio nevoie după ceva mai bun. Mesajul lui Ioan i-a întors pe oameni către sfinţenia poruncilor lui Dumnezeu şi către nevoia lor după neprihănirea Sa desăvârşită. Pocăinţa autentică este întotdeauna marcată de umilinţă şi de rugăciune, prin care îi cerem lui Dumnezeu ajutorul pentru a ne schimba comportamentul. Expunând ipocrizia egoistă şi superficialitatea celor care pretindeau că îl au ca tată pe Avraam, el a căutat să-i facă să înţeleagă semnificaţia mai profundă a credinţei părinţilor lor.

7. Cum a pregătit mesajul lui Ioan calea pentru Isus? Ioan 1:35-37; 3:27-30

Lui Ioan i-a fost descoperit că Isus era Mielul lui Dumnezeu. Când L-a prezentat pe Isus în felul acesta (Ioan 1:29,36), el, în mod literal, a întors poporul la Domnul. Andrei şi un alt ucenic, evanghelistul Ioan care a scris despre ziua aceea, au plecat de lângă Ioan Botezătorul şi au devenit ucenici ai lui Isus. Mesajul lui Ilie nu doar că îndreaptă atenţia spre pocăinţă, ci îl şi identifică pe Acela care mântuieşte din păcat, trezeşte entuziasmul faţă de El şi îi conduce pe omeni la El.

Dacă Ioan Botezătorul ar intra în casa ta, ce crezi că ţi-ar spune?

13.5 În vremea lui Ioan Botezătorul (st13 „El va întoarce inimile…”)

About The Author
-