13.4 Curaj şi putere – (st13 Conducători în Israel)

Views

Alin si Claudia Apostol 13.4 Curaj şi putere (st13 Conducători în Israel)

Marţi, 24 decembrie – Curaj şi putere

3. Cum a dat dovadă Neemia de curaj? Ce i-a dat curaj? Neemia 4:7-23

Neemia a luat poziţie împotriva vrăjmaşilor poporului care încercau să îi intimideze. El a răspuns luând iniţiativa pentru a pregăti poporul să lupte. Neemia nu a spus: „Bine, Doamne, ocupă-Te Tu de tot.” Ci a învăţat poporul să îşi facă partea. În timp ce lucrau la construirea zidului, ei au luat săbiile şi alte arme în mână. Sub conducerea lui Neemia, israeliţii nu s-au retras fricoşi, ci au pus mâna pe arme cu îndrăzneală pentru a se apăra. Neemia a încurajat poporul, a crezut în oameni, a lucrat cu ei şi a pus asupra lor răspunderea de a acţiona. El i-a împuternicit să facă lucrarea, delegând şi împărţind responsabilităţile. Totuşi Neemia nu i-a spus poporului ce are de făcut şi apoi s-a dus şi s-a ascuns în camera lui. El a stat alături de oameni şi a făcut lucrarea grea care trebuia făcută.

În Biblie găsim situaţii în care Dumnezeu i-a spus poporului să nu facă nimic şi să Îl lase pe El să lupte, dar sunt şi multe alte situaţii în care a spus: „Pregătiţi-vă să luptaţi şi Eu vă voi da biruinţa.” Noi trebuie să ne facem partea dacă dorim să ne bucurăm de eliberare şi de binecuvântarea lui Dumnezeu.

„Devoţiunea hotărâtă a lui Neemia faţă de lucrarea Domnului şi încrederea lui tot atât de hotărâtă în Dumnezeu au fost motivul eşecului vrăjmaşilor lui de a-l atrage sub puterea lor. Sufletul neglijent cade ca o pradă uşoară în ispită, dar, în viaţa care are un scop nobil, un plan care absoarbe totul, răul nu găseşte sprijin. Credinţa aceluia care înaintează continuu nu slăbeşte, căci, mai presus de orice, dincolo de orice, mai adâncă decât orice, el recunoaşte Dragostea Infinită, care face ca toate lucrurile să îndeplinească planul Său cel bun. Adevăraţii slujitorii ai lui Dumnezeu lucrează cu o hotărâre care nu slăbeşte, deoarece ei depind continuu de tronul harului.” – Ellen G. White, Profeţi si regi, p. 660

Curajul lui Neemia venea din înţelegerea realităţii şi a puterii lui Dumnezeu. După cum am văzut, cunoaşterea lui Dumnezeu l-a determinat să acţioneze în conformitate cu credinţa lui.

Deşi contextul este diferit, cum reflecta Iacov 2:18 ceea ce am văzut la Neemia?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link: http://www.7adventist.com/studiu/conducatori-in-israel/

13.4 Curaj şi putere – (st13 Conducători în Israel)

About The Author
-