13.4 Învierea – st13 Din ţărână la stele

Views


Gabriel Radu 13.4 Învierea (st13 Din ţărână la stele)

3. Despre ce eveniment se vorbeşte în versetele următoare şi de ce, gândindu-ne la tot ce ştim despre moarte, este acest eveniment important pentru noi? Daniel 12:2,3

Probabil că Daniel face cea mai clară referire în Vechiul Testament la învierea viitoare. Meditând la acest pasaj, putem afla câteva adevăruri foarte importante. Primul, după cum ne indică şi metafora somnului, în corpul niciunui om nu sălăşluieşte un suflet nemuritor. Omul, ca fiinţă, este o unire indivizibilă dintre trup, minte şi duh. în moarte, persoana încetează să mai existe şi rămâne inconştientă până la înviere. în al doilea rând, versetul ne îndreaptă atenţia spre învierea viitoare ca revers a ceea ce se întâmplă din cauza păcatului. într-adevăr, expresia tradusă ca „ţărâna pământului” în limbajul original folosit în Daniel 12:2 înseamnă de fapt „pământ de ţărână”. Această ordine neobişnuită a cuvintelor ne îndreaptă spre Geneza 3:19, singurul pasaj biblic în care cuvântul „pământ” apare înainte de cuvântul „ţărână”. Acest lucru sugerează faptul că pronunţarea sentinţei de moarte odată cu căderea lui Adam va fi revocată şi moartea nu va mai avea putere. Pavel spune: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă” (1 Corinteni 15:54).

4. De ce nu trebuie să ne temem de moarte? Romani 8:18; Evrei 2:14,15

Moartea ruinează şi distruge totul aici. Dar ne este dată promisiunea că moartea nu are ultimul cuvânt în dreptul celor credincioşi. Moartea este un vrăjmaş înfrânt. Când a rupt lanţurile morţii şi a păşit afară din mormânt, Hristos a biruit moartea. Acum putem privi dincolo de realitatea temporară a morţii spre realitatea finală a vieţii pe care o vom primi de la Dumnezeu în Hristos. Deoarece Mihail „Se scoală” (vezi Daniel 12:1), cei care îi aparţin se vor ridica şi ei. Ei se vor scula din „pământul de ţărână” pentru a străluci ca stelele cerului pentru vecie.

În toată durerea şi în luptele vieţii, cum putem avea speranţă şi mângâiere în făgăduinţa învierii de la sfârşit? De ce, într-un sens foarte real, aproape că nu mai contează nimic altceva?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

13.4 Învierea – st13 Din ţărână la stele

Despre autor
-