13.3  „Scris în carte” – st13 Din ţărână la stele

Views


Gabriel Radu 13.3 „Scris în carte” (st13 Din ţărână la stele)

2. Ce înseamnă „oricine va fi găsit scris în carte”? Daniel 12:1

Momentul intervenţiei lui Mihail este descris şi ca un timp de strâmtorare cum nu a mai fost. Acesta corespunde cu timpul în care Duhul lui Dumnezeu va fi retras de la omenirea răzvrătită. Atunci, ultimele şapte plăgi, ca o expresie a mâniei lui Dumnezeu asupra naţiunilor, vor fi revărsate asupra Babilonului din timpul sfârşitului (Apocalipsa 16; 18:2-24) şi puterile întunericului vor fi dezlănţuite asupra lumii. Ellen G. White scrie despre acest timp că „Satana îi va arunca atunci pe locuitorii pământului într-o mare şi finală strâmtorare. Când îngerii lui Dumnezeu încetează să mai ţină în frâu vânturile sălbatice ale patimii omeneşti, toate elementele de discordie şi luptă vor fi lăsate libere. Pământul întreg va fi adus într-o ruină mai grozavă decât aceea care a venit peste Ierusalimul din vechime.” – Tragedia veacurilor, p. 614

Dar copiii lui Dumnezeu vor fi eliberaţi în acest timp de strâmtorare, deoarece, în judecata de cercetare realizată în tribunalul din ceruri, ei au fost achitaţi de Isus, Marele-Preot ceresc, şi numele lor au fost scrise în carte.

Pentru a înţelege semnificaţia acestei cărţi ar trebui să nu uităm faptul că Biblia menţionează două tipuri de cărţi cereşti. în una sunt scrise numele celor care aparţin Domnului şi uneori se face referire la această carte ca fiind Cartea vieţii (Exodul 32:32; Luca 10:20; Psalmii 69:28; Filipeni 4:3; Apocalipsa 17:8).

Pe lângă Cartea vieţii, Scriptura mai menţionează o carte în care sunt scrise toate faptele oamenilor (Psalmii 56:8; Maleahi 3:16; Isaia 65:6). Acestea sunt cărţile folosite în tribunalul ceresc pentru a vedea dedicarea fiecăruia faţă de Domnul. Acestea sunt înregistrări cereşti, „baze de date”, care conţin numele şi faptele fiecărui om. Unii oameni sunt frământaţi de ideea de a avea numele scris, şi în special faptele, în ceruri. Dar, atunci când ne predăm viaţa lui Hristos, numele noastre sunt scrise în Cartea vieţii şi, la judecată, faptele noastre rele sunt şterse. Această înregistrare cerească oferă dovezi juridice întregului univers că noi aparţinem lui Isus şi astfel avem dreptul să fim protejaţi în timpul strâmtorării.

De ce doar neprihănirea lui Hristos atribuită nouă şi apoi împărtăşită este singura noastră speranţă de a avea numele „scris în carte”? Prezintă-ţi răspunsul în cadrul discuţiei din grupă.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

13.3 „Scris în carte” – st13 Din ţărână la stele

Despre autor
-