Views

Daniela Petre & Emanuel Grecu „13.3 Făgăduinţa refacerii (st13 Refacerea finală a unităţii)”

Luni, 24 decembrie – Făgăduinţa refacerii

2. Ce făgăduinţă este dată prin Isaia despre locuinţa veşnică a celor răscumpăraţi? Isaia 11:1-10

Biblia începe cu istoria creării pământului (Geneza 1, 2). Descrie lumea frumoasă şi armonioasă dăruită primilor noştri părinţi, Adam şi Eva. Iar în ultimele două capitole, ne spune că Dumnezeu va crea o lume perfectă şi armonioasă pentru oamenii răscumpăraţi (Apocalipsa 21, 22), va reface pământul după ravagiile păcatului.

Biblia repetă că locuinţa veşnică a celor răscumpăraţi va fi un loc real, nu imaginar sau un vis. Cei răscumpăraţi vor putea să vadă, să audă, să miroasă, să atingă şi să simtă noua realitate. Profeţia din Isaia 11 anunţă venirea lui Mesia, Iniţiatorul noii ere. El va pune capăt violenţei şi va aduce pacea veşnică. Domnia lui Dumnezeu pe Noul Pământ va aduce armonia în univers.

3. Ce lucruri vor dispărea atunci pentru totdeauna? Apocalipsa 21:1-5

„Pe măsură ce vor trece, unul după altul, anii veşniciei vor aduce descoperiri mai bogate şi pline de slavă cu privire la Dumnezeu şi cu privire la Hristos. După cum cunoaşterea este progresivă, tot aşa dragostea, respectul şi fericirea vor creşte. Cu cât oamenii vor învăţa mai mult despre Dumnezeu, cu atât admiraţia lor faţă de caracterul Său va fi mai mare. Când Domnul Isus le va descoperi bogăţiile răscumpărării şi reuşitele uimitoare din marea luptă cu Satana, inima celor răscumpăraţi va bate cu un devotament mai puternic, iar ei îşi vor atinge harpele de aur cu o mână mai sigură şi zeci de mii şi de zece ori câte zece mii de mii de voci se vor uni într-un imn măreţ de laudă.” – Ellen G. White, Istoria mântuirii, ed. 2010, p. 339

Cum putem începe să cunoaştem caracterul lui Dumnezeu? Ce trăsătură a caracterului Său se descoperă în armonia şi unitatea dintre credincioşi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/refacerea-finala-a-unitatii/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

13.3 Făgăduinţa refacerii (st13 Refacerea finală a unităţii)

Despre autor
-